ⲉ̅
ⲁ̅ ⲀⲄⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲚⲒⲢⲀⲘⲀⲞⲒ ⲢⲒⲘⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲖⲈⲠⲰⲢⲒⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲃ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲀⲤⲦⲀⲔⲞ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲂⲰⲤ ⲀⲦϨⲞⲖⲒ ⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲅ̅ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲀⲦ ⲀϤⲈⲢϢⲎ ⲒⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲞⲨϢⲎⲒⲂⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲚⲤⲀⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲐⲰⲞⲨϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ. ⲇ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲪⲂⲈⲬⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲰⲤϦ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲬⲰⲢⲀ ⲪⲎ ⲈⲦϤⲎϪ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒϬⲀⲒⲰⲤϦ ⲀⲨϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲚⲘⲀϢϪ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲀⲂⲀⲰⲐ ⲉ̅ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲚⲞϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲚⲞⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚϢ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎ ⲦⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϦⲞⲖϦⲈⲖ ⲋ̅ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϮϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲚϤϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲍ̅ ⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϢⲀ ⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒ ⲈϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ϤⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ϢⲀⲦⲈϤϬⲒ ⲘⲠⲒϢⲞⲢⲠ ⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϦⲀⲈ ⲏ̅ ⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲦⲀϪⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲤϦⲰⲚⲦ ⲚϪⲈϮⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠϬⲤ ⲑ̅ ⲘⲠⲈⲢϤⲒⲀϨⲞⲘ ϦⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚⲀⲤⲚⲎ ⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲞⲨ ⲓ̅ ϬⲒ ⲚⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϢⲈⲠϦⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲤ ⲓ̅ⲁ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲌⲒⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲦⲈⲒⲰⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϪⲰⲔ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲠⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲢⲈϤⲰⲞⲨⲚϨⲎ ⲦⲠⲈ ⲓ̅ⲃ̅ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲀⲚⲀϢ ⲞⲨⲆⲈ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲦⲪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲔⲈⲀⲚⲀϢ ⲔⲈⲀⲚⲀϢ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲨⲀϨⲀ ⲀϨⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ϦⲀ ⲞⲨϨⲀⲠ ⲓ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϬⲒϦⲒⲤⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲞϤ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲢⲮⲀⲖⲒⲚ ⲓ̅ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϢⲰⲚⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲞⲨⲦⲰⲂϨ ⲈϪⲰϤ ⲈⲀⲨⲐⲀϨⲤϤ ⲚⲞⲨⲚⲈϨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲤ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲠⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲚⲀϨϮ ⲈϤⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲘⲪⲎ ⲈⲐⲘⲞⲔϨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤⲒⲢⲒ ⲚϨⲀⲚⲚⲞⲂⲒ ⲈⲨⲈⲬⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎ ⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲰⲂϨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϪⲞⲘ ϦⲈⲚⲦⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲘⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲈⲤⲈⲢϨⲰⲂ ⲓ̅ⲍ̅ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲚⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϨⲰϤ ⲠⲈ ⲚⲢⲈϤϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲘⲠⲈⲚⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲂϨ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲈϢⲦⲈⲘⲐⲢⲈ ⲦⲪⲈ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲤϨⲰⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲄϮ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲂⲞⲦ ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲂϨ ⲞⲚ ⲀⲦⲪⲈ ϮⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲚϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲔⲀϨⲒ ⲢⲰⲦ ⲀϤϮ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲦⲀϨ ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲤⲰⲢⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲤⲐⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲕ̅ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲤⲐⲞ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲠⲖⲀⲚⲎ ϪⲈ ϤⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀϨⲰⲂⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲚⲞⲂⲒ.