Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⳘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒ ⲠϢⲈⲘⲘⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒϪⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲞⲚⲦⲞⲤ ⲦⲄⲀⲖⲀⲦⲒⲀ ⲦⲔⲀⲠⲠⲞⲆⲞⲔⲒⲀ ϮⲀⲤⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ. ⲃ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲨⲤⲰϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲞⲨϪϦ ⲚⲦⲈⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲨⲈⲀϢⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲅ̅ ϤⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲪⲞⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲰⲚϦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲦⲰⲚϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲇ̅ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲦϬⲰϦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲦⲖⲰⲘ ⲈⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲉ̅ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲢⲰⲒⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲀϨϮ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲈϤⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈϤⲚⲀϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ ⲋ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲐⲈⲖⲎⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲒⲤϪⲈ ⲤϢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲢⲎϮ ⲍ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲐⲘⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲠⲒⲚⲞⲨⲂ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲈⲨⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲦⲞⲨϪⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ϦⲈⲚⲠⲒϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲏ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲪⲀⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲐⲈⲖⲎ ⲖϦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲚⲀⲦϢⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲀϤϬⲒⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲠϪⲰⲔ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲪⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲦⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ. ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲞϨⲈⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲔⲰϮ ⲚϪⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲒⲚ ϦⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲨϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲚⲤⲀⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲀϪⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲀⲨⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϬⲰⲢⲠ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲀⲨⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲀⲨⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲰⲚⲒⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲈⲀⲨⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϦⲈⲔ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒϮⲠⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲢⲎⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲢⲒϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲈⲚϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲀⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈϢⲞⲢⲠ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲈⲘⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲠⲈ ϢⲰⲠⲒ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀⲂ ϦⲈⲚϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲄⲀⲢ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀⲂ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲞⲨⲀⲂ ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϮϨⲀⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦϪⲞⲨϢⲦ ⲈϨⲞ ⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲚϪⲰⲒⲖⲒ ⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲀⲦ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲦϢⲞⲨⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎ ⲒϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲒⲞϮ ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲀⲨⲤⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϨⲒⲎⲂ ⲚⲀⲦⲀϬⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲦⲐⲰⲖⲈⲂ ⲠⲬⲤ ⲕ̅ ⲈⲀⲨⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲚⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠϦⲀⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲦⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲪϮ ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲘⲈⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲚⲀⲦⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲀⲨⲘⲈⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲒⲚⲤⲒϮ ⲀⲚ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲕ̅ⲇ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲰⲞⲨⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲤⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲤⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϨⲢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲤⲰⲞⲨⲂⲈⲚ ⲀϤϢⲰⲞⲨⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲰⲞⲨⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲦⲈϤϨⲢⲎⲢⲒ ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϢⲞⲠ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀⲨϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ.