ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲰ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚⲔⲀⲔⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲬⲢⲞϤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲃ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲈⲀⲨⲘⲀⲤⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲠⲒⲈⲢⲰϮ ⲚⲖⲞⲄⲒⲔⲞⲚ ⲚⲀⲦⲬⲢⲞϤ ϬⲒϢϢⲰⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲒⲀⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ. ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϪⲈⲘϮⲠⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠϬⲤ ⲇ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲈⲀⲨϢⲞϢ ⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϤⲤⲞⲦⲠ ⲆⲈ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ϤⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲰⲚⲒ ⲈⲨⲞⲚϦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲎⲒ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲎⲂ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ ⲈⲠϪⲒⲚⲒⲚⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚϨⲀⲚϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲨϢⲎⲠ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲋ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲀⲬⲰ ϦⲈⲚⲤⲒⲰⲚ ⲚⲞⲨⲰⲚⲒ ⲈϤⲤⲰⲦⲠ ⲚϪⲰϪ ⲚⲖⲀⲔϨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲈϤϬⲒϢⲒⲠⲒ ⲍ̅ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲞⲠ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲦⲀⲨϢⲞϢϤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲔⲰⲦ ⲪⲀⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨϪⲰϪ ⲚⲖⲀⲔϨ ⲏ̅ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲚϬⲢⲞⲠ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲠⲈⲦⲢⲀ ⲚⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲒϬⲢⲞⲠ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦϮⲘⲀϮ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲠⲔⲈⲬⲀⲨ ⲚϦⲎ ⲦϤ. ⲑ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲄⲈⲚⲞⲤ ⲈϤⲤⲞⲦⲠ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲎⲂ ⲞⲨϢⲖⲰⲖ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲈⲀⲨⲐⲘⲀⲒⲞϤ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲀⲢⲈⲦⲎ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲬⲀⲔⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲓ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲨⲚⲀⲚⲀⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ϮⲦⲰⲂϨ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲢⲈⲘⲚϪⲰⲒⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ϨⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲎⲔ ⲞⲨⲂⲈ ϮⲮⲨⲬⲎ ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲦⲈⲚϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲈⲢϢⲀⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲀⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲦⲞⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒϪⲈⲘⲠϢⲒⲚⲒ ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲀϬⲚⲈϪⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲢⲰⲘⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲦⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ϨⲰⲤ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲓ̅ⲇ̅ ⲒⲦⲈ ⲚⲒϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲦⲀⲞⲨⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲈⲨϬⲒⲘⲠϢⲒϢ ⲚⲚⲒⲤⲀⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲤⲀⲘⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲓ̅ⲉ̅ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲀϢⲐⲀⲘ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲐⲘⲈⲦⲀⲦⲈⲘⲒ ⲚⲚⲒⲀⲦⲔⲀϮ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲓ̅ⲋ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲢⲈⲘϨⲈⲨ ⲞⲨⲞϨ ϮⲘⲈⲦⲢⲈⲘϨⲈ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲔⲀⲖⲨⲘⲘⲀ ⲚⲦⲈϮⲔⲀⲔⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲀⲦⲀⲒⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲤ ⲀⲢⲒϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲀⲦⲀⲒⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲚⲞ ⲚϪⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϬ ⲒⲤⲈⲨ ϦⲈⲚϨⲞϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲠⲒⲔⲎⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲦⲔⲰⲖϪ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲠⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲔⲀⲨϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈϤϬⲎⲞⲨ ⲚϪⲞⲚⲤ. ⲕ̅ ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϮⲔⲈϨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲔⲀϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪϮ ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰϤ ⲀϤϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲀϤⲤⲰϪⲠ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨϨⲨⲠⲞⲄⲢⲀⲘⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲀⲚⲈϤϢⲈⲚⲦⲀⲦⲤⲒ ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘ ⲬⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲢⲰϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲨϨⲰⲞⲨϢ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀϤϨⲰⲞⲨϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈϤϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲚⲀϤϪⲰⲚⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲀϤϮ ⲆⲈ ⲘⲠⲒϨⲀⲠ ⲘⲠⲒⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲚ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲀⲚⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲚⲞⲂⲒ ⲚⲦⲈⲚⲰⲚϦ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲖϬⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲈⲢϦⲞⲦ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲨⲤⲰⲢⲈⲘ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲤⲐⲞ ϮⲚⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ.