ⲅ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲚⲒⲔⲈϨⲒⲞⲘⲒ ⲈⲨϬⲚⲞ ⲚϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲤⲈϮⲘⲀϮ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲚⲦⲞⲨϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀϬⲚⲈ ⲤⲀϪⲒ. ⲃ̅ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲦⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ. ⲅ̅ ϦⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲞⲖⲤⲈⲖ ⲀⲚ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲈⲂ ⲚϨⲰⲖⲔ ⲚⲦⲈⲚⲒϤⲰⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲒⲈⲂ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲒⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲂⲤⲰ ⲚϮϨⲒⲰⲦⲞⲨ ⲈⲤⲤⲈⲖⲤⲰⲖ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦϨⲎⲠ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦϨⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲐⲞ ⲚⲢⲎϮ. ⲉ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲚⲀⲨⲤⲞⲖⲤⲈⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨϬⲚⲞ ⲚϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϨⲀⲒ. ⲋ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲤⲀⲢⲢⲀ ⲈⲤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲈⲤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲈⲢⲒ ⲚⲀⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞϮ ⲀⲚ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚϨⲖⲒ ⲚϨⲞϮ ⲍ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲒⲔⲈϨⲰⲞⲨⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲚⲀⲤⲐⲈⲚⲎ ⲤⲠⲈ ⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϮⲦⲀⲒⲞ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲚⲞⲨⲐⲞ ⲚⲢⲎϮ ϨⲒⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲦⲀϨⲚⲞ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ. ⲏ̅ ⲠϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚϬⲒϦⲒⲤⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲚϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲐⲈⲂⲒⲎ ⲞⲨⲦ. ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮ ⲚⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲀⲚ ϦⲀ ⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲞⲨϨⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲞⲨϨⲰⲞⲨϢ ⲠⲈⲦⲞⲨⲂⲎϤ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲠⲀⲒϨⲰⲂ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲘⲠⲒⲤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲘⲈⲚⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲀⲖϬ ⲞⲘⲠⲈϤⲖⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤⲤⲪⲞⲦⲞⲨ ⲈϢⲦⲈⲘⲤⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲬⲢⲞϤ ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲀⲢⲈϤⲢⲒⲔⲒ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲈϪⲞⲨϢⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤⲘⲀϢϪ ⲤⲈⲢⲀⲔⲒ ⲚⲤⲀⲠⲞⲨⲦⲰⲂϨ ⲠϨⲞ ⲆⲈ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢϮⲘⲔⲀϨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲈⲢⲢⲈϤⲬⲞϨ ⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲠⲔⲈϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲞⲨϨⲞϮ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦⲈⲤϨⲎ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲀⲦⲞⲨⲂⲞϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲂϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲤⲎ ⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲈ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲞϮ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲈⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϬⲒϢⲒⲠⲒ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ϦⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲀⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϬⲒⲀⲞⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲒⲤϪⲈ ϤⲞⲨⲰϢ ⲚϪⲈⲠⲒⲐⲈⲖⲎⲘⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ϨⲰϤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲞϪⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲚⲦⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲈⲚ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ϤⲞⲚϦ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲀ ⲓ̅ⲑ̅ ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲚⲒⲔⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲕ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲀⲦⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲤϬⲒϨⲞ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲰⲈ ⲈⲦⲀϤⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲞⲨⲔⲨⲂⲰⲦⲞⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲀ ϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲎⲘⲮⲨⲬⲎ ⲚⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ϤⲚⲀⲚⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲘⲤ ⲚⲞⲨⲬⲰ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲐⲰⲖⲈⲂ ⲚⲦⲈⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲈⲤ ⲈⲠϪⲒⲚⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲦⲰⲚϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲪⲈ ⲀⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϪⲞⲘ.