ⲇ̅
ⲁ̅ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲔ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲤⲘⲞⲦ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲘⲔⲀϨ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀϤⲦⲀⲖϬⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ. ⲃ̅ ⲈⲠϪⲒⲚⲐⲢⲈϤϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ϪⲈ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲰⲚϦ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈϤⲀⲒϤ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲅ̅ ⲔⲎⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲪⲞⲨⲰϢ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϬⲰϦⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲐⲒϦⲒ ⲚⲞⲨⲐⲞ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϪⲈⲢϪⲈⲢ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲰϤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲐⲞ ⲘⲂⲞϮ ⲘⲘⲈⲦϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲇ̅ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲞⲨⲞⲒ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲚϦⲎ ⲦϤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲞϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲪⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲢⲰ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲀⲦⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲉ̅ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϮⲖⲞⲄⲞⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ. ⲋ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲚⲒⲔⲈⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϮϨⲀⲠ ⲘⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲞⲨⲰⲚϦ ⲆⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲀ ⲍ̅ ⲠϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ϪⲈⲘⲔⲀϮ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲰⲒⲤ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲏ̅ ϢⲞⲢⲠ ⲆⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲀⲢⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲘⲎⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎ ⲞⲨ ϪⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϢⲀⲤϨⲰⲂⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲚⲞⲂⲒ ⲑ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲀⲒϢⲈⲘⲘⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ. ⲓ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲀϤϬ ⲒⲦϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲈⲘϢⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲀⲢⲒ ϦⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲐⲞ ⲚⲢⲎϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲀϪⲒ ϨⲰⲤ ϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈⲘϢⲒ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲤⲈⲂⲦⲰⲦⲤ ϨⲒⲚⲀ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲰⲔϨ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϨⲰⲂ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲈⲀϤϪⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲢⲀϢⲒ ϨⲒⲚⲀ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲈϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲐⲈⲖⲎⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲤⲈϢⲰϢ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲀ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϮϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲒⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲒⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲒⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲀⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲒⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϪⲞⲨϢⲦ ⲚⲤⲀⲠⲈⲦⲈⲪⲰϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ϨⲰⲤ ⲬⲢⲒⲤⲦⲒⲀⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤϢⲒⲠⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϮⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲢⲀⲚ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲠⲤⲎⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲐⲢⲈϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲀⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲒⲤϪⲈ ⲀϤⲚⲀⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲒⲈ ⲀϢ ⲠⲈ ⲠϪⲰⲔ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲀⲦⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪϮ ⲓ̅ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲚϪⲞⲚⲤ ϤⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲒⲈ ⲠⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲐⲰⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲰⲒⲖⲒ ⲚⲚⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲢⲈϤⲤⲰⲚⲦ ⲈⲦⲈⲚϨⲞⲦ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ.