ⲉ̅
ⲁ̅ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲒⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲃ̅ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒⲞϨⲒ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲠⲞⲨϢⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲰϢ ⲚϨⲎⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀϤϪⲒⲢ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲚϨⲎⲦ ⲅ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϬⲞⲒⲤ ⲈⲚⲒⲔⲖⲎ ⲢⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲒⲦⲨⲠⲞⲤ ⲘⲠⲒⲞϨⲒ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒϪⲰϪ ⲘⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲒⲬⲖⲞⲘ ⲚⲀⲐⲖⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ. ⲉ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲒϦⲈⲖϢⲒⲢⲒ ⲘⲀϬⲚⲈϪⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲒϦⲈⲖⲖⲞⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈⲖ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒⲐⲈⲂⲒⲞ ⲚϨⲎⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎ ⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ϤϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲚⲒϬⲀⲤⲒϨⲎⲦ ϤϮ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲐⲈⲂⲒⲎⲞⲨⲦ. ⲋ̅ ⲘⲀⲐⲈⲂⲒⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀ ϮϪⲒϪ ⲈⲦⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲈⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒϪⲈⲘⲠϢⲒⲚⲒ ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲰⲞⲨϢ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲀϨϤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲤⲈⲢⲘⲈⲖⲒⲚ ⲚⲀϤ ϦⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲏ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲢⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒⲚⲨⲘⲪⲒⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϪⲀϪⲒ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϤⲘⲞϢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲒ ⲈϤϨⲈⲘϨⲈⲘ ⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲈⲘⲔ ⲞⲨⲀⲒ ⲑ̅ ⲪⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϪⲰϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀⲒϦⲒⲤⲒ ⲚⲀⲒ ⲠϪⲰⲔ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϨⲘⲞⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲈⲠ ⲘⲔⲀϨ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲈⲤⲈⲂⲦⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲤⲈⲘⲚⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϤⲈϮϪⲞⲘ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϤⲈϨⲒⲤⲈⲚϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲠⲈⲚⲤⲞⲚ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲒϮⲚⲞⲘϮ ⲈⲒⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎ ⲒⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈϮϢⲪⲈⲢⲒ ⲚⲤⲞⲦⲠⲒ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲢⲒⲀⲤⲠⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲪⲒ ⲚⲦⲈϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.