Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⳘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲪⲂⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϨⲨⲤⲞⲤ ⲚⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘⲀⲚ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲈⲦⲀϤⲰⲠ ⲈⲢⲞⲚ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎ ⲢⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ. ⲃ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲦⲞⲨⲀϢⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲚ ϦⲈⲚϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲈⲐⲚⲞⲨϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϦ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀⲚ ⲚϪⲒⲚϪⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲢⲈⲦⲎ. ⲇ̅ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲀⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲀⲒⲞ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲪⲨⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲪⲎ ⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚⲤⲠⲞⲆⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲤⲀϮⲀⲢⲈⲦⲎ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲀⲢⲈⲦⲎ ϮⲄⲚⲰⲤⲒⲤ ⲋ̅ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲄⲚⲰⲤⲒⲤ ϮⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ ϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮϨⲞⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲍ̅ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲏ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨϢⲞⲠ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲤⲈⲚⲀⲈⲢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲢⲄⲞⲤ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲦⲞⲨⲦⲀϨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲑ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ϢⲞⲠ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈⲖⲖⲈ ⲠⲈ ⲈϤϪⲞⲘϪⲈⲘ ⲈⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲈⲂϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲦⲈⲚⲈϤϢⲞⲢⲠ ⲚⲚⲞⲂⲒ ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲐⲰϨⲈⲘ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲖⲀϮ ⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲨⲈⲤⲈϨⲚⲈ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲐⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎ ⲢⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮⲚⲀϮ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲔⲈⲠⲈⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲘⲈⲨⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲘⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈϮⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈⲪⲞⲤⲞⲚ ϮϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤⲚⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲈⲦⲀ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲓ̅ⲉ̅ ϮⲚⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲞⲦ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲀⲘⲰⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲀⲚϢϤⲰ ⲀⲚ ⲘⲘⲈⲦⲤⲈⲂ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀⲚⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦϪⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲈⲢⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈϮⲘⲈⲦⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲤⲘⲎ ⲒⲚⲀϤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀⲀϤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒϮⲘⲀϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲀⲒⲤⲘⲎ ⲀⲚⲤⲞⲐⲘⲈⲤ ⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲚⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϮϨⲐⲎⲦⲈⲚ ⲚⲀϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϦⲎⲂⲤ ⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚⲬⲀⲔⲒ ϢⲀⲦⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϢⲀϤϢⲀⲒ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲢⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲕ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲞⲨⲂⲰⲖ ϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲚ ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰϢ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ.