ⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲚ
ⲁ̅
ⲁ̅ ϦⲈⲚ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲀϤⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ. ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲅ̅ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲦϬⲚⲞⲨϤ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲇ̅ ⲚⲈ ⲠⲰⲚϦ ⲠⲈⲦⲈⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲰⲚϦ ⲚⲈⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲬⲀⲔⲒ ⲦⲀϨⲞϤ. ⲋ̅ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲀⲨⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ. ⲍ̅ ⲪⲀⲒ ⲀϤⲒ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀϨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. ⲏ̅ ⲚⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲑ̅ ⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲚϪⲈⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ ⲚⲀϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲨⲰⲚϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀϤⲒ ϨⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲘⲠⲞⲨϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀϤϮⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲈⲢϢⲎⲢⲒ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲤⲚⲞϤ ⲀⲚ ⲚⲈⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰϢ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚ ⲚⲈⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰϢ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲈⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒϪⲞϤ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲒ ⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲢⲰ ⲠⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲀⲚϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲘⲞϨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲚⲈϨ ⲠⲒⲘⲞⲚⲞⲄⲈⲚⲎ ⲤⲚⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚⲔⲈⲚϤ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈⲦⲀϤⲤⲀϪⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲎⲂ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲖⲈⲨⲒⲦⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲈⲚϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲠⲈϤϪⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚϪⲈⲘⲠϢⲒⲚⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲔϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲂⲎⲦⲔ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϮⲤⲘⲎ ⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ϪⲈ ⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚϪⲈⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔϮⲰⲘⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲎϮ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲕ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϮⲞⲨⲰ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲤⲈⲢ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲐⲰⲞⲨⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ϨⲒⲘⲎⲢ ⲘⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲰⲖⲒ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲗ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒϪⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲐⲂⲎⲦⲔ ϪⲈ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲞⲨϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲢⲰ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲀⲒⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲀⲒⲒ ⲈϮⲰⲘⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲢⲎ ⲒⲈϪⲰϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲀϤⲞϨⲒ ϨⲒϪⲰϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲀⲒⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲈϮⲰⲘⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞϨⲒ ϨⲒϪⲰϤ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϮⲰⲘⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲗ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚⲀⲢⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲂⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲗ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤ ⲠⲒϨⲎⲒⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲂⲚⲦⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀⲔϢⲞⲠ ⲐⲰⲚ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲒ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀϤϢⲞⲠ ⲐⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲀⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲪⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲀϪⲠ Ⲓ- ⲠⲈ. ⲙ̅ ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲆⲈ ⲠⲤⲞⲚ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲂ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚϪⲒⲘⲒ ⲘⲘⲈⲤⲒⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤⲞⲨⲰϨⲈⲘ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲀϤⲈⲚϤ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲔⲎⲪⲀ ⲪⲎ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲒ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲞⲨⲢⲈⲘⲂⲎⲐⲤⲀⲒⲆⲀ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲂⲀⲔⲒ ⲚⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲤϦⲀⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϨⲒ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲚϪⲈⲘϤ ⲈⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲠⲈϪⲈ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲀⲨ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϪⲈ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲒⲤ ⲞⲨⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲘⲘⲞⲚ ⲆⲞⲖⲞⲤ ⲚϦⲎⲦϤ ⲙ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲐⲰⲚ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲔⲬⲎ ϦⲀⲦⲞⲦⲤ ⲚϮⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲀⲒ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲖ. ⲛ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ϦⲀⲢⲀⲦⲤ ⲚϮⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲬⲚⲀϨϮ ϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲚⲀⲒ ⲈⲔⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲚⲀⲨ ⲈⲦⲪⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎ ⲚⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲚⲀ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲤⲀⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.