ⲃ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀϨⲄ ⲞⲨϨⲞⲠ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲔⲀⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲐⲘⲀⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ. ⲃ̅ ⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲠⲔⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲠⲒϨⲞⲠ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϪⲈⲠⲒⲎⲢⲠ ⲠⲈϪⲈ ⲐⲘⲀⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲎⲢⲠ ⲘⲘⲀⲨ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀϦⲞ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϨⲰⲒ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲠⲀⲦⲈⲤⲒ ⲚϪⲈⲦⲀⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈϤⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲒⲦϤ. ⲋ̅ ⲚⲀⲨⲬⲎ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚϨⲨⲆⲢⲒⲀ ⲚⲰⲚⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨⲰⲖⲒ ⲘⲘⲈⲦⲢⲒⲦⲎⲤ ⲂⲒⲈ ⲄⲈⲐⲞⲨⲒ. ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲞϨ ⲚⲚⲒϨⲨⲆⲢⲒⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲀϨⲞⲨ ϢⲀⲠϢⲰⲒ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲰⲦϨ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲀⲢⲬⲎⲦⲢⲒⲔⲖⲒⲚⲞⲤ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲒⲚⲒ. ⲑ̅ ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲈⲘϮⲠⲒ ⲘⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲎⲦⲢⲒⲔⲖⲒⲚⲞⲤ ⲈⲀϤⲈⲢ ⲎⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲠⲈ ⲚⲒⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲈⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀϨ ⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲀⲠⲒⲀⲢⲬⲎⲦⲢⲒⲔⲖⲒⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲓ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϢⲀⲨⲬⲰ ⲘⲠⲒⲎⲢⲠ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚⲐⲒϦⲒ ϢⲀⲨⲒⲚⲒ ⲘⲠⲈⲦⲤⲂⲞⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲔⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲒⲎⲢⲠ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϢⲀ ϮⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲀϤⲀⲒϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲦⲔⲀⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲪⲀⲒ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞϨⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϦⲈⲚⲦ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲖⲎⲘ ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲒⲘⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϮ ⲈϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϬⲢⲞⲘⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϤⲀⲒⲔⲈⲢⲘⲀ ⲈⲨϨⲈⲘⲤⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲞⲨⲪⲢⲀⲄⲈⲖⲖⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲚⲞϨ ⲀϤϨⲒⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲔⲈⲢⲘⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒϤⲀⲒⲔⲈⲢⲘⲀ ⲀϤⲪⲞⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲀϤⲪⲞⲚϪⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϮ ϬⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲖⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢ ⲠⲎⲒ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲎⲒ ⲚϢⲰⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲠⲬⲞϨ ⲘⲠⲈⲔⲎⲒ ϤⲚⲀⲞⲨⲞⲘⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲔⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲂⲈⲖ ⲠⲀⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲕ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲈⲢ ⲘⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲘⲠⲀⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞⲔ ⲬⲚⲀⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲃ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲀⲨⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈϤⲬⲎ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ϦⲈⲚⲠϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈϪⲈ ⲚⲀϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲀϤ ϦⲀ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ.