ⲅ̅
ⲁ̅ ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲞⲨⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲀϤⲒ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈϪⲰⲢϨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲖⲒ ⲈⲈⲢ ⲚⲀⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲢⲈϢⲦⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲅ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲀⲨϢⲦⲈⲘⲘⲈⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲀⲨ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲇ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲐⲢⲈϤⲈⲢϦⲈⲖⲖⲞ ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲐⲚⲈϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲘⲪⲘⲀϨ ⲤⲞⲠ ⲂⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲘⲀⲤϤ. ⲉ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲀⲨϢⲦⲈⲘⲘⲈⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲋ̅ ⲠⲒⲘⲒⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲤⲀⲢⲜ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲒⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈ. ⲍ̅ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ. ⲏ̅ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϤⲚⲒϤⲒ ⲈⲪⲘⲀ ⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲚⲀ ⲈⲐⲰⲚ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲘⲒⲤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲑ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ. ⲓ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲤⲀϦ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲔⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲒϪⲈ ⲚⲀ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲠⲰⲤ ⲀⲒϢⲀⲚϪⲈ ⲚⲀ ⲦⲪⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϬⲈⲤ ⲠⲒϨⲞϤ ⲚϨⲢⲎⲒ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲦⲞⲨϬⲈⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲚⲦⲈϤⲦⲎⲒϤ ϨⲒⲚⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲦⲀⲔⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈϤϢⲎ ⲢⲒ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϮϨⲀⲠ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲤⲈⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ϨⲎⲆⲎ ⲀⲨⲞⲨⲰ ⲈⲨϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲒⲘⲞⲚⲞⲄⲈⲚⲎⲤ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲀⲠ ϪⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲨⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲒⲬⲀⲔⲒ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲞⲨϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨϨⲰⲞⲨ ⲠⲈ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ϤⲘⲞⲤϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀϤⲒ ϨⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲤⲞϨⲒ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϪⲈ ⲤⲈϨⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϢⲀϤⲒ ϨⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϤϮⲰⲘⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲔⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ϮⲰⲘⲤ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲈⲚⲰⲚ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲤⲀⲖⲒⲘ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϬⲒⲰⲘⲤ ⲠⲈ ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲠϢⲦⲈⲔⲞ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲌⲎⲦⲎⲤⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀⲔ ϨⲒⲘⲎⲢ ⲘⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲪⲎ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲈⲔⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞϤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲪⲀⲒ ϤϮⲰⲘⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϬⲒ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲨϢⲦⲈⲘⲦⲎ ⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ϦⲀϪⲰϤ ⲘⲪⲎ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϮϢⲈⲖⲈⲦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲠϢⲪⲎⲢ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲠⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀϢⲒ ϤⲢⲀϢⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲢⲀϢⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲗ̅ ϨⲰϮ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲀⲒⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲐⲈⲂⲒⲞ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ϤⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϤⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ϬⲒ ⲘⲘⲞⲤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲒ ⲚⲦⲈϤⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲪⲀⲒ ⲀϤⲈⲢⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲒⲚ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϮⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϦⲈⲚⲞⲨϢⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲈⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀϤⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈϤϪⲒϪ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲘⲘⲀⲨ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲀⲦⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲚⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲰⲚϦ ⲀⲖⲖⲀ ⲠϪⲰⲚⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲰϤ.