ⲋ̅
ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲘⲎ ⲢⲘⲪⲒⲞⲘ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲚⲦⲈⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲀⲆⲞⲤ. ⲃ̅ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ϪⲈ ⲚⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ. ⲅ̅ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲇ̅ ⲚⲈ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲠϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲉ̅ ⲈⲦⲀϤϤⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎ ϢⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀϪⲈⲘ ⲰⲒⲔ ⲐⲰⲚ ⲈϢⲰⲠ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲞⲨⲰⲘ ⲚϪⲈⲚⲀⲒ ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϪⲞϤ ⲈϤⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲀϤⲢⲰⲞⲨϢ ⲈⲀⲒϤ. ⲍ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲤⲚⲤⲀⲐⲢⲈⲒ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲀⲢⲀϢⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϬ ⲒⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲪⲞⲨⲀⲒ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲀⲆⲢⲈⲀⲤ ⲠⲈ ⲠⲤⲞⲚ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ⲑ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲈⲞⲨⲞⲚ Ⲉ- ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲒⲰⲦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲂⲦ ⲂⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀⲪⲞϨ ⲈⲐⲰⲚ ⲚⲚⲀⲒⲘⲎϢ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲢⲞⲐⲂⲞⲨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲚⲤⲒⲘ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲢⲞⲐⲂⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲒⲘ ⲦⲞⲨⲎⲠⲒ ⲈⲨⲈⲢ ⲈⲚϢⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀϤϬⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲒⲰⲒⲔ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲀϤϮ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲢⲞⲦⲈⲂ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲈⲦⲈⲂⲦ ⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲀϢϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲚⲒⲖⲀⲔϨ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲀϨ ⲒⲂ ⲚⲔⲞⲦ ⲚⲖⲀⲔϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲒⲰⲦ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲘ. ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲰⲞⲨϢ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲖⲘⲈϤ ⲈⲀⲒϤ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲀϤⲈⲢⲀⲚⲀⲬⲰⲢⲒⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲀ ⲢⲞⲨϨⲒ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲀⲨⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲀⲖⲎⲒ ⲈⲠⲒϪⲞⲒ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲘⲎⲢ ⲘⲪⲒⲞⲘ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲀ ⲦⲬⲈⲘⲤ ϨⲎⲆⲎ ϢⲰⲠⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲒⲞⲘ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲚⲈϨⲤⲒ ⲠⲈ ⲈϤⲚⲒϤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲐⲎⲞⲨ ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲈⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲨ ⲔⲈ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲒⲈ ⲖⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϦⲰⲚⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠⲒϪⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ. ⲕ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲨⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲖⲞϤ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲠⲒϪⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀⲠⲒϪⲞⲒ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲒⲬⲢⲞ ⲈⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲚⲀⲨⲚⲀϢⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲈⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒⲘⲎⲢ ⲘⲪⲒⲞⲘ ⲀⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲈϪⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲖⲎⲒ ⲈⲠⲒϪⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲈϪⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲀⲆⲞⲤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲒⲰⲒⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲀⲖⲎⲒ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲈⲚⲒⲈϪⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϪⲈⲘϤ ϨⲒⲘⲎⲢ ⲘⲪⲒⲞⲘ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲈⲦⲀⲔⲒ ⲈⲘⲚⲀⲒ ⲚⲐⲚⲀⲨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲢⲒϨⲰⲂ ⲈϮϦⲢⲈ ⲀⲚ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲀⲖⲖⲀ ϮϦⲢⲈ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲦⲎⲒⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲈⲢⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲀⲒϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ. ⲗ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲈⲦⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲈⲚⲒⲞϮ ⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲒⲘⲀⲚⲚⲀ ⲚϨⲢⲎⲒ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲞⲨⲰⲒⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲞⲨⲞⲘϤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀⲚ ⲀϤϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲰⲒⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲐⲚⲀϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲰⲒⲔ ⲚⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϮ ⲘⲠⲰⲚϦ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲞⲒ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚⲚⲈϤϨⲔⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲚⲈϤⲒⲂⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ϤⲚⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚⲚⲀϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲗ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲚ ⲚⲦⲀⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈϨⲚⲎⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲀϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘⲦⲀⲔⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ. ⲙ̅ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲨⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲪⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲪⲎ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲠⲰⲤ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϮⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲒϨⲀⲢⲞⲒ ⲀⲢⲈϢⲦⲈⲘ ⲪⲒⲰⲦ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲤⲞⲔϤ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲢⲈϤϬⲒⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ϤⲚⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀⲨ ⲈⲪⲒⲰⲦ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲪⲒⲰⲦ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲘⲘⲀⲨ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲚⲈⲦⲈⲚⲒⲞϮ ⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲒⲘⲀⲚⲚⲀ ⲚϨⲢⲎ ⲒϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞⲨ. ⲛ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲘⲞⲨ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲈϤⲈⲰⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲦⲈ ⲐⲎ ⲈϮⲚⲀⲦⲎⲒⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲰⲚϦ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲨϮ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲀⲒ ϮⲚⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈⲚⲞⲨⲞⲘⲤ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰ ⲘⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ⲰⲚϦ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲤⲰ ⲘⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲦⲀⲤⲀⲜ ⲄⲀⲢ ⲞⲨϦⲢⲈ ⲚⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲤⲰ ⲚⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲠⲈ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲤⲰ ⲘⲠⲀⲤⲚⲞϤ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲰⲚϦ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϤⲈⲰⲚϦ ϨⲰϤ ⲈⲐⲂⲎⲦ. ⲛ̅ⲏ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲚⲚⲒⲒⲞϮ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲈϤⲈⲰⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲛ̅ⲑ̅ ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ϦⲈⲚⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ. ⲝ̅ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ϤⲚⲀϢⲦ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ. ⲝ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎ ⲦϤ ϪⲈ ⲤⲈⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈⲦⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲝ̅ⲃ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲚⲀ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲝ̅ⲅ̅ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈⲦⲦⲀⲚϦⲞ ϮⲤⲀⲢⲜ ⲤϮ ϨⲖⲒ ⲚϨⲎⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲰⲚϦ ⲠⲈ ⲝ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲤⲈⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲚⲀϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ. ⲝ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲒϨⲀⲢⲞⲒ ⲀⲨϢⲦⲈⲘⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲒⲰⲦ. ⲝ̅ⲋ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲪⲰⲦ ⲈⲪⲀϨⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈ. ⲝ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲒⲂ ϪⲈ ⲘⲎ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ. ⲝ̅ⲏ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲚⲚⲀϢⲈ ⲚⲀⲚ ϨⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲔ. ⲝ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲈⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲟ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲀⲒⲤⲈⲦⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀ ⲠⲒⲒⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈ. ⲟ̅ⲁ̅ ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀϤⲢⲰⲞⲨϢ ⲈⲦⲎⲒϤ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲒⲂ.