ⲍ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ. ⲃ̅ ⲚⲀϤϦⲈⲚⲦ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϮⲤⲔⲎⲚⲞⲠⲎⲄⲒⲀ. ⲅ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲐⲂⲈⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲇ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲠⲈⲦϨⲎⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ϦⲈⲚⲠⲈⲐⲞⲨⲰⲚϨ ⲒⲤϪⲈ ⲬⲚⲀⲈⲢ ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚϨⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲈϤⲔⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲤⲎⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϤⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲍ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲈⲤⲦⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϤⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϪⲈ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲤⲈϨⲰⲞⲨ. ⲏ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠϢⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚϮⲚⲀⲒ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲒϢⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲠⲀⲤⲎⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲑ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲐⲞϤ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ. ⲓ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠϢⲀⲒ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲀϤⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲰⲠ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠϢⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎϢ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲤⲰⲢⲈⲘ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲘⲈⲚⲦⲞⲒ ⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲂⲈ ⲦϨⲞϮ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲎⲆⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀ ⲠⲒϢⲀⲒ ⲈⲢⲪⲀϢⲒ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲪⲀⲒ ⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲀⲂⲞ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲦⲀⲤⲂⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲐⲰⲒ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲈϤⲈⲤⲞⲨⲈⲚ ⲦⲀⲤⲂⲰ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲈ ϢⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ⲚϦⲎ ⲦϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲘⲎ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀⲚ ⲀϤϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲈϦⲞⲐⲂⲈⲦ. ⲕ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘⲀⲔ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲔ ⲈϦⲞⲐⲂⲈⲔ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦⲀⲒⲀⲒϤ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϮⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲤⲈⲂⲒ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲈⲂⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞϮ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲂⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲕ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲒⲤⲈⲂⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲚⲈϤⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲒⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰⲚⲦ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲒⲐⲢⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨϪⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲘⲠⲈⲢϮϨⲀⲠ ⲔⲀⲦⲀ ϨⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀϨⲀⲠ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ϪⲈ ⲘⲎ ⲪⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ. ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ϤⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϪⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲢⲰ ⲀⲨⲈⲘⲒ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲰⲚ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀⲒ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀϤⲰϢ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲦⲀⲒⲒ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲪⲎ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲗ̅ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϨⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲚ ⲚⲈϤϪⲒϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲚⲈⲘⲠⲀⲦⲈⲤⲒ ⲚϪⲈⲦⲈϤⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲗ̅ⲁ̅ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲞⲨⲚ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲘⲎ ϤⲚⲀⲈⲢ ϨⲞⲨⲞ ⲢⲰ ⲈⲚⲀⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲀ ⲪⲀⲒ ⲀⲒⲦⲞⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲨⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚϨⲀⲚϨⲨⲠⲎ ⲢⲈⲦⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲦⲀϨⲞϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ϮϢⲞⲠ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲈⲘⲦ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲘⲀ ⲈϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲪⲀⲒ ⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲐⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϪⲈⲘϤ ⲘⲎ ϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠⲒϪⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲈⲘⲦ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀ ⲈϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲒ ⲈⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲚϢⲀⲒ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲂⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚⲦⲈϤⲤⲰ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲤϪⲞⲤ ⲚϪⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ϨⲀⲚⲒⲀⲢⲰⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲚϦ ⲈⲐⲚⲀϦⲀϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲚⲈϪⲒ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϪⲞϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲚⲀⲨⲚⲀϬ ⲒⲦϤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲒⲰⲞⲨ ⲠⲈ. ⲙ̅ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎϢ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲙ̅ⲁ̅ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲢⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲘⲎ ⲚⲈⲦⲀⲤϪⲞⲤ ⲀⲚ ⲚϪⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠϪⲢⲞϪ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲠⲒϮⲘⲒ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲤⲬⲒⲤⲘⲀ ⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎ ϢⲈⲐⲂⲎⲦϤ. ⲙ̅ⲇ̅ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲀⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲀϨⲞϤ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϢⲈⲚ ⲚⲈϤϪⲒϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲒϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ϨⲀ ⲚⲒⲀⲢⲬ ⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲚϤ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲚⲒϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲢⲰⲘⲒ ⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲚⲈϨ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲢⲈⲘ ϨⲰⲦⲈⲚ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲘⲎ ⲀϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲒⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲒⲘⲎϢ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲤⲈⲬⲎ ϦⲀ ⲠⲤⲀϨⲞⲨⲒ. ⲛ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲰⲢϨ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲛ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲘⲎ ⲠⲈⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ϨⲰⲔ ϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲈⲠⲈϤⲘⲀ