ⲓ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲘⲎⲢ ⲘⲠⲒⲘⲞⲨⲚⲤⲰⲢⲈⲘ ⲚⲦⲈⲚⲒϢⲈⲚⲤⲒϤⲒ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϬⲰⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲀϤⲤⲰⲞⲨⲚ ϨⲰϤ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲤⲞⲠ ⲀϤⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲘⲀⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲅ̅ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϨⲨⲠⲈⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲀϤⲒ ⲈⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲪⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲖⲀⲘⲠⲀⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ. ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲎ ⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲚⲒⲘ. ⲉ̅ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ. ⲋ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲀⲨⲪⲰⲦ ⲈⲪⲀϨⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ. ⲍ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤϢⲈⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲚⲒⲘ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ. ⲏ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲬⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲑ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲘⲠⲒⲦⲀⲔⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲎϤⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲐⲞⲔⲘⲈⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲤⲀⲪⲂⲰⲔ ⲘⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲰϪⲒ ⲘⲠⲈϤⲘⲀϢϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲢⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲠⲈ ⲘⲀⲖⲬⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲚϮⲤⲎϤⲒ ⲈⲦⲈⲤⲐⲎⲔⲎ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲚ ϮⲚⲀⲤⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲬⲒⲖⲒⲀⲢⲬⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲤⲞⲚϨϤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲀ ⲀⲚⲚⲀ ⲚⲈⲠϢⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲔⲀⲒⲀⲪⲀ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲦⲈϮⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲈ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲔⲀⲒⲀⲪⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲤⲞϬ ⲚⲒ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲒⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲤⲞⲨⲒⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϮⲀⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲢⲞ ⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲢⲈⲘⲤⲰⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲘⲚⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒⲚⲒ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ϮⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘⲚⲞⲨⲦ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ϨⲰⲔ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈⲀⲨϬⲈⲢⲞ ⲚⲞⲨⲢⲀⲔϨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲪⲢⲰ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲦϦⲘⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ϨⲰϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲦϦⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ ⲕ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒϮⲤⲂⲰ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲠⲒⲘⲀ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒϪⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲦϨⲎⲠ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞⲒ ϢⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀⲒϪⲞϤ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲚⲀⲒ ⲤⲈⲈⲘⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲀϤϮ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲢ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲢⲎϮ ⲚⲈⲢⲞⲨⲰ ⲘⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲔⲀⲔⲰⲤ ⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲀⲢⲒⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲠⲒⲔⲀⲔⲰⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲚϪⲈⲀⲚⲚⲀ ⲈϤⲤⲞⲚϨ ϨⲀ ⲔⲀⲒⲀⲪⲀ ⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲦϦⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲰⲔ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈⲞⲨⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲰϪⲒ ⲘⲠⲈϤⲘⲀϢϪ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲈⲘⲀϤ ϦⲈⲚⲠⲒϬⲰⲘ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤϪⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲔⲀⲒⲀⲪⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲠⲢⲈⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈϢⲰⲢⲠ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲠⲢⲈⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲚⲞⲨⲤⲰϤ ϢⲀⲦⲞⲨⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲔⲀⲦⲎ ⲄⲞⲢⲒⲀ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲀ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲗ̅ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲤⲀⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲀⲚⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϬⲒⲦϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲤϢⲈ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲈϦⲰⲦⲈⲂ ⲚϨⲖⲒ ⲗ̅ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈϤⲈⲢⲤⲎⲘⲈⲚⲒⲚ ϪⲈ ϦⲈⲚⲀϢ ⲘⲘⲞⲨ ϤⲚⲀⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲠⲢⲈⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲔ ϢⲀⲚ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲠⲈⲦⲀⲨϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲈⲐⲂⲎⲦ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲰ ⲠⲈⲔⲈⲐⲚⲞⲤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀⲨⲦⲎ ⲒⲔ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀⲔⲀⲒϤ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲐⲀ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲈⲚⲈ ⲦⲀⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲚⲀϨⲨⲠⲈⲢⲈⲦⲎ ⲤⲚⲀⲨⲚⲀϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲦⲎ ⲒⲦ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲀⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲐⲀ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲞⲨⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲚ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲞⲨⲢⲞ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲞⲨⲢⲞ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤⲦ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲠⲀⲒϨⲰⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲒⲒ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲠϪⲒⲚⲦⲀⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈϢⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲀⲤⲘⲎ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲦⲒⲀ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲨⲚⲎⲐⲒⲀ ⲆⲈ ⲦⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲬⲀ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲀⲬⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲙ̅ ⲀⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲬⲀ ⲪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲬⲀ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲠⲀⲒⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲞⲨⲤⲞⲚⲒ ⲠⲈ.