ⲓ̅ⲑ̅
ⲁ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀϤϬⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲈⲢⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲄⲞⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ ⲀⲨϢⲰⲚⲦ ⲚⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲞⲨⲢⲒ ⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲀⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲞⲖϨϤ ⲚⲞⲨϨⲂⲞⲤ ⲚϬⲎϪⲒ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮⲔⲞⲨⲢ ⲚⲀϤ ⲠⲈ. ⲇ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲀⲈⲚϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ϮϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲦⲒⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲉ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲈⲢⲪⲞⲢⲒⲚ ⲘⲠⲒⲬⲖⲞⲘ ⲚⲤⲞⲨⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲂⲞⲤ ⲚϬⲎϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲋ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬ ⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϢϤ ⲀϢϤ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲰⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀϢϤ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚϮϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲦⲒⲀ ϬⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲍ̅ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲚ ⲚⲞⲨⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ϤⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲪⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲀϤⲀⲒϤ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲏ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀϤⲈⲢϨⲞϮ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲠⲢⲈⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲀⲚ ϢⲀⲚ ⲔⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚϮ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲀϢⲔ ⲞⲨⲞⲚϮ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲚ ⲈⲬⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲔ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲚⲈ ⲘⲠⲞⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲰⲒ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒⲦ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲚⲒϢϮ ⲚⲚⲞⲂⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲀϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲔϢⲀⲚⲬⲀ ⲪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲐⲞⲔ ⲠϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ⲀⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈϤϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲠⲞⲨⲢⲞ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲀϤⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒ ⲠⲒⲂⲎ ⲘⲀ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲖⲒⲐⲞⲤⲦⲢⲰⲦⲞⲚ ⲘⲘⲈⲦϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲄⲀⲂⲂⲀⲐⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲈ ⲦⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬ ⲀⲚⲈ ⲪⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲀϪⲠ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲢⲞ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲖⲒⲦϤ ⲀⲖⲒⲦϤ ⲀϢϤ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲦⲀⲈϢ ⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲢⲞ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬ ⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲞ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲔⲈⲤⲀⲢ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲀϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲨϬⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲒⲎⲤ ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤϤⲀⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲔⲢⲀⲚⲒⲞⲚ ⲘⲘⲈⲦϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲄⲞⲖⲄⲞⲐⲀ ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲨⲀϢϤ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒϢⲒ ⲚⲔⲈⲤⲞⲚⲒ ⲂⲚⲈⲘⲀϤ ⲤⲀⲘⲚⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲘⲚⲀⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀϤⲤϦⲈ ⲔⲈⲦⲒⲦⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲀϤⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲕ̅ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰϢ ⲘⲠⲒⲦⲒⲦⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϤϦⲈⲚⲦ ⲠⲈ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲨⲈϢ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ⲠⲈ ⲘⲘⲈⲦϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ⲘⲘⲈⲦⲢⲰⲘⲈⲞⲤ ⲘⲘⲈⲦⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲤϦⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒⲤϦⲎⲦϤ ⲀⲒⲤϦⲎⲦϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲈϢ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨϬⲒ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲀⲨⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲆ ⲚⲦⲞⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲔⲈϢⲐⲎ ⲚϮϢⲐⲎⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲞⲨⲀⲦⲐⲰⲢⲠ ⲦⲈ ⲚⲤⲰϦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲰⲒ ⲦⲎⲢⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲪⲀϦⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲈⲚϨⲒⲰⲠ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲤⲚⲀⲈⲢ ⲐⲀ ⲚⲒⲘ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲪⲰϢ ⲚⲚⲀϨⲂⲰⲤ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲀϨⲈⲂⲤⲰ ⲀⲨϨⲒⲰⲠ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲠⲈ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϪⲈⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲤⲰⲚⲒ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲎ ⲚⲦⲈⲔⲖⲈⲞⲠⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲚⲀϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲒⲤ ⲠⲈϢⲎⲢⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲒⲦⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲦⲈⲔⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲞⲖⲤ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲀϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϮⲞⲂⲒ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲞⲔⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚϨⲈⲘϪ ⲈϤⲬⲎ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲀⲨⲘⲞϨ ⲚⲞⲨⲤⲪⲞⲄⲄⲞⲤ ⲚϨⲈⲘϪ ⲀⲨⲦⲀⲖⲞϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨϨⲨⲤⲤⲰⲠⲞⲤ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲢⲰϤ. ⲗ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤϪⲈⲘϮⲠⲒ ⲘⲠⲒϨⲈⲘϪ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲢⲈⲔ ϪⲰϤ ⲀϤϮ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲚⲈϮⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲦⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲞϨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲰⲘⲀ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲚⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲔⲰϢ ⲚⲚⲞⲨⲔⲈⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲞⲖⲞⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲘⲈⲚ ⲀⲨⲔⲰϢ ⲚⲚⲈϤⲔⲈⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲔⲰϢ ⲚⲚⲀ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲀϢϤ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲆⲈ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨϪⲈⲘϤ ϨⲎⲆⲎ ⲀϤⲞⲨⲰ ⲈϤⲘⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲔⲰϢ ⲚⲚⲈϤⲔⲈⲖⲒ ⲚⲐⲞϤ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ ⲀϤⲐⲞⲨⲜ ⲘⲠⲈϤⲤⲪⲒⲢ ⲚⲦⲈϤⲖⲞⲄⲬⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲦⲈ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϤⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤϪⲈ ⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲨⲔⲀⲤ ⲚⲦⲀϤ ⲚⲚⲞⲨⲔⲀϢϤ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲐⲞⲔⲤϤ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲒⲢⲈⲘⲀⲢⲒⲘⲀⲐⲈⲀⲤ ⲀϤϮϨⲞ ⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈⲞⲨⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ϨⲰϤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤⲬⲎⲠ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲦϨⲞϮ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈⲦⲎⲒϤ ⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ϨⲰϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϪⲰⲢϨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲒⲄⲘⲀ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨϢⲀⲖ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲖⲖⲞⲎ ⲚⲀⲨⲢ ⲚⲖⲒⲦⲢⲀ. ⲙ̅ ⲀⲨϬⲒ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲔⲞⲨⲖⲰⲖϤ ⲚϨⲀⲚϢⲈⲚⲦⲰ ⲚⲒⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲐⲞⲒ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲔⲀϨⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨⲔⲰⲤ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϬⲰⲘ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲨⲀϢϤ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘϨⲀⲨ ⲘⲂⲈⲢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒϬⲰⲘ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨϨⲒ ϨⲖⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈϨ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲚⲀϤϦⲈⲚⲦ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲈⲐⲂⲈϪⲈ ⲚⲈϮⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲦⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲬⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϦⲎⲦϤ.