ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲀ ⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲈⲦⲀϤⲔⲎⲚ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲀⲦⲤⲀⲂⲞⲚ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲦⲤⲀⲂⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲃ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲀϪⲞⲤ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚϪⲈⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲘⲀⲢⲈⲤⲒ ⲚϪⲈⲦⲈⲔⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀⲔ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲅ̅ ⲠⲈⲚⲰⲒⲔ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲘⲎⲒϤ ⲚⲀⲚ ⲘⲘⲎⲚⲒ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲀ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲦⲈⲚⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲚⲦⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ϢⲪⲎⲢ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚⲦⲪⲀϢⲒ ⲘⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϢⲪⲎⲢ ⲘⲀ Ⲅ- ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲎⲒ ⲈⲠⲞⲨϢⲀⲠ ⲋ̅ ϪⲈ ⲞⲨϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲎⲒ ⲀϤⲒ ϢⲀⲢⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲪⲎ ⲈϮⲚⲀⲬⲀϤ ϦⲀⲦⲞⲦϤ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲪⲎ ϨⲰϤ ⲈⲦⲤⲀϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲦⲈϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢϮϦⲒⲤⲒ ⲚⲎⲒ ⲀⲒⲞⲨⲰ ⲄⲀⲢ ⲀⲒⲘⲀϢⲐⲀⲘ ⲘⲠⲀⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲀⲘⲀⲚⲚⲔⲞⲦ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲦⲰⲚⲦ ⲚⲦⲀϮ ⲚⲀⲔ ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲔⲀⲚ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲦⲰⲚϤ ⲈϮ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲖⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲦⲰⲚϤ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲈⲦⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲔⲰϮ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲒⲘⲒ ⲔⲰⲖϨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲰⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ϢⲀϤϬⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲔⲰϮ ϢⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲔⲰⲖϨ ϢⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲘ ⲆⲈ ⲚⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲘⲎ ϤⲚⲀϮ ⲚⲞⲨⲰⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲒⲈ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲞⲨⲦⲈⲂⲦ ⲘⲎ ⲚⲦⲈϤϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲞⲨⲦⲈⲂⲦ ϤⲚⲀϮ ⲚⲞⲨϨⲞϤ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲈ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲚⲞⲨⲤⲰⲞⲨϨⲒ ⲘⲎ ϤⲚⲀϮ ⲚⲞⲨϬⲖⲎ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲤⲀⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲈϮ ⲚϨⲀⲚⲦⲀⲒⲞ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲠⲞⲤⲰ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲪⲒⲰⲦ ϤⲚⲀϮ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲔⲞⲨⲢ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲞⲨⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ϦⲈⲚⲂⲈⲖⲌⲈⲂⲞⲨⲖ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲤϢⲀⲚⲪⲰϢ ⲈϪⲰⲤ ϢⲀⲤϢⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲎⲒ ϢⲀϤϨⲈⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϨⲰϤ ⲀϤⲪⲰϢ ⲈϪⲰϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲠⲰⲤ ϪⲈ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲀϢⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲂⲈⲖⲌⲈⲂⲞⲨⲖ ϮϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϦⲈⲚⲂⲈⲖⲌⲈⲂⲞⲨⲖ ϮϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲤⲈⲈⲢⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲎⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϮϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲀ ⲀⲤⲪⲞϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲒϪⲰⲢⲒ ϦⲞⲔϤ ⲚⲦⲈϤⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈϤⲀⲨⲖⲎ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲈϤϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨϪⲰⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ Ⲓ- ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲢⲞ ⲈⲢⲞϤ ϢⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤϦⲰⲔ ⲪⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈ ϨⲐⲎϤ ⲬⲎ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤϪⲰⲢ ⲚⲚⲈϤϢⲰⲖ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲈⲘⲎⲒ ⲀⲚ ⲀϤϮⲞⲨⲂⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲈⲢⲤⲨⲚⲀⲄⲒⲤⲐⲈ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϤϪⲰⲢ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ϢⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲘⲀⲚⲀⲐⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲀⲚⲘⲦⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲦⲈⲘϪⲒⲘⲒ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲤⲐⲞ ⲈⲠⲀⲎⲒ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘϤ ⲈϤⲤⲢⲰϤⲦ ⲈϤⲤⲢⲀϨ ⲈϤⲤⲈⲖⲤⲰⲖ ⲕ̅ⲋ̅ ⲦⲞⲦⲈ ϢⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲔⲈⲌ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲀⲚϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ϢⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒϦⲀⲈⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲚⲈϤϨⲞⲨⲀϮ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰ ⲚⲚⲀⲒ ⲀⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ϤⲀⲒ ⲚⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎϢ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲤ ⲚϮⲚⲈϪⲒ ⲈⲦⲀⲤϤⲒⲦⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲘⲚⲞϮ ⲈⲦⲀⲨϢⲀⲚⲞⲨϢⲔ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲈⲚⲞⲨⲚⲄⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲈⲨⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲀϤⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲞⲨⲄⲈⲚⲈⲀ ⲈⲤϨⲰⲞⲨ ⲦⲈ ⲈⲤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎ ⲒⲚⲒ ⲚⲚⲞⲨⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲒⲰⲚⲀ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲗ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀ ⲒⲰⲚⲀ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲚⲒⲢⲈⲘⲚⲒⲚⲈⲨⲎ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ. ⲗ̅ⲁ̅ ϮⲞⲨⲢⲰ ⲚⲦⲈⲤⲀⲢⲎⲤ ⲈⲤⲈⲦⲰⲚⲤ ϦⲈⲚϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲀⲦ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲞⲨⲞ ⲈⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲈⲨⲎ ⲤⲈⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲒⲞⲚ ⲈⲠⲒϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲦⲈⲒⲰⲚⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲞⲨⲞ ⲈⲒⲰⲚⲀ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲆⲈ ϬⲈⲢⲈ ⲞⲨϦⲎⲂⲤ ⲚⲦⲈϤⲬⲀϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲀⲚϨⲰⲠ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲀ ⲞⲨⲘⲈⲚⲦ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒϪⲈⲚ ϮⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲈϦⲞⲨⲚ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲠϦⲎⲂⲤ ⲘⲠⲈⲔⲤⲰⲘⲀ ⲠⲈ ⲠⲈⲔⲂⲀⲖ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲠⲈⲔⲂⲀⲖ ⲞⲨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲔⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲈⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲞⲨⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲔⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ϤⲞⲒ ⲚⲬⲀⲔⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲦⲈⲚϦⲎⲦⲔ ⲞⲨⲬⲀⲔⲒ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲠⲈⲔⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲦⲞⲒ ⲚⲦⲀϤ ⲞⲒ ⲚⲬⲈⲘⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒϦⲎⲂⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲈϤⲈⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲀϤϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲘ ϦⲀⲦⲞⲦϤ ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲀϤⲢⲰⲦⲈⲂ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲠⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤϬⲒⲰⲘⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ϦⲀϪⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲰⲘ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲞ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲂⲒⲚⲀϪ ⲤⲀϦⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲈϨ ⲚϨⲰⲖⲈⲘ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ. ⲙ̅ ⲚⲒⲀⲦϨⲎⲦ ⲘⲎ ⲪⲎ ⲀⲚ ⲈⲦⲀϤⲐⲀⲘⲒⲈ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲐⲞϤ ⲞⲚ ⲀϤⲐⲀⲘⲒⲈ ⲤⲀϦⲞⲨⲚ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲘⲎⲒⲦⲞⲨ ⲈⲐⲘⲈⲦⲚⲀⲎ ⲦⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲈⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚϮ ⲘⲪⲢⲈⲘⲎⲦ ⲘⲠⲒⲀϬⲒⲚⲚⲤⲐⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲂⲀϢⲞⲨϢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲬⲰ ⲚⲤⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϨⲀⲠ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲒⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲬⲀⲨ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲒ ⲚⲚⲒϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲀⲚϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲚⲒⲀⲄⲞⲢⲀ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲒⲘϨⲀⲨ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲤⲈⲈⲘⲒ ⲀⲚ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲚⲞⲘⲒⲔⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲒ ⲈⲔϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲔϢⲰϢ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲚ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲚⲞⲘⲒⲔⲞⲤ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲖⲞ ⲚϨⲀⲚⲈⲦⲪⲰⲞⲨⲒ ⲈⲨⲘⲞⲔϨ ⲘϤⲒⲦⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲦⲪⲰⲞⲨⲒ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲦⲎⲂ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰⲦ ⲚⲚⲒⲘϨⲀⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲦⲈⲚⲒⲞϮ ⲀⲨϦⲞⲐⲂⲞⲨ. ⲙ̅ⲏ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚϮⲘⲀϮ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲒⲞϮ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲘⲈⲚ ⲀⲨϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰⲦ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀϮⲔⲈⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲞⲨⲰⲢⲠ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϦⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲛ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϬⲒ ⲘⲠϢⲒϢ ⲘⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲦⲀⲨⲪⲞⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦⲤ ⲚⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲀⲂⲈⲖ ϢⲀ ⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲂⲀⲢⲀⲬⲒⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲔⲞϤ ⲞⲨⲦⲈ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲎⲒ ⲤⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲦⲞⲦⲤ ⲚⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲒⲚⲞⲘⲒⲔⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲰⲖⲒ ⲚⲚⲒϢⲰϢⲦ ⲚⲦⲈⲠⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲔⲰⲖⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲤⲞⲘⲤ ⲚⲔⲀⲔⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲐⲂⲈ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲛ̅ⲇ̅ ⲈⲨϬⲒⲬⲢⲞϤ ⲈϪⲞⲢϪϤ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ.