ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈⲚ ⲞⲒⲤ ⲈⲦⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲐⲂⲀ ⲘⲘⲎϢ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲞⲨϨⲰⲘⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲀϨⲐⲎⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲦⲞⲨⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ ⲦⲈ. ⲃ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈϤϨⲞⲂⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲈⲦϨⲎⲠ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲅ̅ ⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲀⲔⲒ ⲤⲈⲚⲀⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲪⲘⲀϢϪ ϦⲈⲚⲚⲒⲦⲀⲘⲒⲞⲚ ⲈⲨⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ. ⲇ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀϢⲪⲎⲢ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲖⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲀⲒϤ. ⲉ̅ ϮⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲢⲒϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲒⲘ ⲀⲢⲒϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲈⲐⲢⲈϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϮⲄⲈⲈⲚⲚⲀ ⲀϨⲀ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲒϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲀⲒ. ⲋ̅ ⲘⲎ ⲈⲚϬⲀϪ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲨϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀ ⲦⲈⲂⲒ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲤⲈⲞⲂϢ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪϮ ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲔⲈϤⲰⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲪⲈ ⲤⲈⲎⲠ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲞⲦ ⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϬⲀϪ ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠϢⲎⲢⲒ ϨⲰϤ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲑ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀϪⲞⲖⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲚⲀϪⲞⲖⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲰϤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϪⲈ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲀⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲚⲀⲬⲀϤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲚⲞⲨⲬⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲁ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲢϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲒⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲞⲨⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲄⲀⲢ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚϪⲞⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀϪⲞⲤ ⲘⲠⲀⲤⲞⲚ ⲈⲐⲢⲈϤⲪⲰϢ ⲈϨⲢⲀϤ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚϮⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲀϤⲬⲀⲦ ⲚⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲒⲈ ⲚⲢⲈϤⲪⲰϢ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲰⲚϦ ϢⲞⲠ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀϤϪⲈ ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲀⲤⲈⲢϢⲀⲨ ⲚϪⲈⲦⲈϤⲬⲰⲢⲀ ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲠⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎ ⲦϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲒϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚϮ ⲘⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲢⲒⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲚⲀⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ϮⲚⲀⲀⲒϤ ϮⲚⲀϢⲞⲢϢⲈⲢ ⲚⲚⲀⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀⲔⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲘⲀⲨ ⲘⲠⲀⲤⲞⲨⲞ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϪⲈ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲬⲎ ⲚⲈⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞ ⲞⲨⲰⲘ ⲤⲰ ⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲞ. ⲕ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒⲀⲦϨⲎⲦ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲤⲈⲚⲀⲰⲖⲒ ⲚⲦⲈⲔⲮⲨⲬⲎ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲔ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲔⲐⲞⲨⲰⲦⲞⲨ ⲈⲨⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲚⲒⲘ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲦⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲦⲎⲒϤ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ϮⲮⲨⲬⲎ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲞⲦ ⲈϮϦⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲈϮϨⲈⲂⲤⲰ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲘⲀⲒⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲚⲒⲀⲂⲰⲔ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲒϮ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲰⲤϦ ⲀⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲚ ⲦⲀⲘⲒⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲀⲚϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲨⲎⲢ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲞⲦ ⲈⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϤϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲀⲖⲈ ⲞⲨⲘⲀϨⲒ ⲚϢⲒⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲒⲎ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲒⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲠⲤⲈⲠⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲘⲀⲒⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲢⲎⲢⲒ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲤⲈⲀⲒⲀⲒ ⲚⲤⲈϦⲞⲤⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲤⲈⲈⲢⲒⲞⲠⲎ ⲀⲚ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲈϤϮ ϨⲒⲰⲦϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲠⲒⲤⲒⲘ ϤϢⲞⲠ ⲘⲪⲞⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲀⲤϮ ϢⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈϮⲐⲢⲒⲢ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲪⲚⲞⲨϮ ϮϨⲈⲂⲤⲰ ϨⲒⲰⲦϤ ⲠⲞⲤⲰ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲀ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲚⲀϨϮ ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲢⲔⲰϮ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲤⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ⲗ̅ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲒⲈⲐⲚⲒⲔⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲒⲰⲦ ⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲚⲀⲒ ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲞϨⲒ ϪⲈ ⲀϤϮⲘⲀϮ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲒⲰⲦ ⲈϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲘⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲎⲒⲦⲞⲨ ⲈⲐⲘⲈⲦⲚⲀⲎⲦ ⲘⲀⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲀⲚⲀⲤⲞⲨⲒ ⲘⲠⲀⲨⲈⲢⲀⲠⲀⲤ ⲚⲞⲨⲀϨⲞ ⲚⲀⲐⲘⲞⲨⲚⲔ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲠⲀⲢⲈ ⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ϦⲰⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲞⲖⲒ ⲦⲀⲔⲞϤ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲠⲒⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲀϨⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲨϦⲎⲔ ⲚϪⲈⲚⲈⲦⲈⲚϮⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲦⲈⲚϦⲎⲂⲤ ⲈⲨⲘⲞϨ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚⲒ ⲚϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲨϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲞⲨϬ ⲤϪⲈ ϤⲚⲀϮⲞⲨⲰ ⲚⲐⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲞⲠ ϨⲒⲚⲀ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚⲦⲈϤⲔⲰⲖϨ ⲤⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲤⲈⲀⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀϤ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲞⲨϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘⲞⲨ ⲈⲨⲢⲎ ⲤⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀϦⲞⲔϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲐⲢⲞⲨⲢⲰⲦⲈⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲦⲈϤϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲗ̅ⲏ̅ ⲔⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲀϨⲤⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲀϨⲄϮ ⲚⲞⲨⲈⲢϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘⲞⲨ ⲈⲨⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲚⲈⲂⲎⲒ ⲈⲘⲒ ϪⲈ ϦⲈⲚⲀϢ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲚⲀϤⲚⲀⲢⲰⲒⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲚⲀⲬⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲈⲢϢⲀⲦⲤ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ. ⲙ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ϪⲈ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲔϪⲰ ⲚⲦⲀⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈⲢⲞⲚ ϢⲀⲚ ⲀⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲀ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲬⲀϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ϪⲈ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲦⲞⲨϦⲢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲎⲒⲤ ⲙ̅ⲅ̅ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘϤ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀⲬⲀϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚϪⲞⲤ ⲚϪⲈⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲰⲤⲔ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲂⲰⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲂⲰⲔⲒ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲰ ⲚⲦⲈϤⲐⲒϦⲒ ⲙ̅ⲋ̅ ϤⲚⲀⲒ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈϤⲤⲞⲘⲤ ϦⲀϪⲰϤ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲪⲞⲢϪϤ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲘⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈϤⲦⲞⲒ ⲚⲀⲬⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲠⲒⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲈⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈϤⲤⲞⲂϮ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤⲒⲢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲚϢⲀϢ ⲚⲀϤ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈϤⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈϤⲒⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚϨⲀⲚϢⲎϢⲒ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚϢⲀϢ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϮ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲀϤ ⲤⲈⲚⲀⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϪⲀⲖⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲢⲞϤ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲀϢϤ ⲒⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲀϤⲘⲞϨ. ⲛ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲰⲘⲤ ⲈϬⲒⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲰⲤ ϮⲈⲢⲤⲨⲚⲈⲬⲈⲤⲐⲈ ϢⲀⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲛ̅ⲁ̅ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲪⲰⲢϪ ⲛ̅ⲃ̅ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲈ- ϦⲈⲚⲞⲨⲎⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲨⲪⲞⲢϪ ⲄⲈϪⲈⲚ Ⲃ- ⲞⲨⲞϨ ⲂⲈϪⲈⲚ Ⲅ- ⲛ̅ⲅ̅ ⲈⲨⲈⲪⲰⲢϪ ⲚϪⲈⲞⲨⲒⲰⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨϢⲎ ⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲒⲰⲦ ⲞⲨⲘⲀⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨϢⲈⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϢⲈⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲀⲨ ⲞⲨϢⲰⲘⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨϢⲈⲖⲈⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϢⲈⲖⲈⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨϢⲰⲘⲒ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲒⲔⲈⲘⲎϢ ϪⲈ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲈⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲀⲠⲈⲘⲈⲚⲦ ϢⲀⲢⲈⲦⲈⲚϪⲞⲤ ⲤⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲞⲨⲚϨⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲞⲨⲐⲞⲨⲢⲎⲤ ⲈϤⲚⲒϤⲒ ϢⲀⲢⲈⲦⲈⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲀⲨⲤⲰⲚ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲚⲒϢⲞⲂⲒ ⲠϨⲞ ⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲀⲒⲤⲎ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚϮϨⲀⲠ ⲀⲚ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎ ⲒⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲛ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤ ⲄⲀⲢ ⲬⲚⲀϢⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲀⲚⲦⲒⲆⲒⲔⲞⲤ ϢⲀ ⲞⲨⲀⲢⲬⲰⲚ ⲘⲞⲒ ⲚⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲚⲞⲨϤⲦ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈϤⲤⲞⲔⲔ ϨⲀ ⲠⲒⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲈϤϮ ϨⲀⲠ ⲦⲎⲒⲔ ⲈⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲀⲔⲦⲰⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲢⲀⲔⲦⲰⲢ ϨⲒⲦⲔ ⲈⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ. ⲛ̅ⲑ̅ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ϢⲀⲦⲈⲔϮ ⲘⲠⲒϦⲀⲈ ⲚⲖⲈⲠⲦⲞⲚ.