ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲚⲈ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨϪⲦ ⲘⲠⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲞⲤ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲒⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨϬⲒ ⲚⲚⲀⲒⲘⲔⲀⲨϨ. ⲅ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲇ̅ ⲒⲈ ⲠⲒⲒⲎ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲠⲨⲢⲄⲞⲤ ϨⲈⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲒⲖⲰⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲈ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲒⲖⲎⲘ ⲉ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲋ̅ ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲈⲤϬⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲒⲀϨⲀⲖⲞⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲀϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲦⲀϨ ϨⲒⲰⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤϪⲒⲘⲒ. ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰⲒ ⲚⲀⲖⲞⲖⲒ ϪⲈ ⲒⲤ ⲄϮ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲒⲚⲎⲞⲨ ⲈⲒⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲦⲀϨ ϦⲈⲚⲦⲀⲒⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ϮϪⲒⲘⲒ ⲀⲚ ⲔⲞⲢϪⲤ ⲞⲨⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲞⲨ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲠⲔⲈⲔⲰⲢϤ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲏ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲬⲀⲤ ⲚⲦⲀⲒⲔⲈⲢⲞⲘⲠⲒ ϢⲀϮϬⲢⲎ ϦⲀⲢⲀⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀϮⲘⲀϨⲢⲞ ⲚⲀⲤ ⲑ̅ ⲀⲢⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲤⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϮⲔⲈⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲤϢⲦⲈⲘⲒⲚⲒ ⲈⲔⲈⲔⲞⲢϪⲤ. ⲓ̅ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲆⲈ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚϢⲰⲚⲒ ⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲘⲒⲎ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤⲔⲞⲖϪ ⲠⲈ ⲚϢⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲦⲈⲬⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϢⲰⲚⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀ ⲚⲈϤϪⲒϪ ϨⲒϪⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ ⲤⲀⲦⲞⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈϤϪⲰⲚⲦ ϪⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ϪⲈ 6- ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲤϢⲈ ⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲒϢⲞⲂⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϤϮⲞⲨⲰ ⲚⲦⲈϤⲈϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲒⲈ ⲠⲈϤⲒⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲞⲨⲞⲚϨϤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲦⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲦⲤⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲞⲨϢⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲦⲈ ⲈⲀ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲤⲞⲚϨⲤ ⲒⲤ ⲒⲎ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲚⲈⲠⲈⲦⲤϢⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲚⲀϨ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨϢⲒⲠⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲎϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀϤⲢⲀϢⲒ ⲠⲈ ⲈϪⲈⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀϤϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲦⲈⲚⲐⲰⲚⲤ ⲈⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲚⲀⲪⲢⲒ ⲚϢⲈⲖⲦⲀⲘ ⲐⲎ ⲈⲦⲀ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϬⲒⲦⲤ ⲀϤⲤⲀⲦⲤ ϦⲈⲚⲠⲈϤϬⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲀⲒⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲞⲨϢϢⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲀⲨⲞⲨⲞϨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲤϪⲀⲖ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲀⲦⲈⲚⲐⲰⲚ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲞⲨ ⲕ̅ⲁ̅ ⲤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨϢⲈⲘⲎⲢ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ϬⲒⲦϤ ⲀⲤⲬⲞⲠϤ ϦⲈⲚⲄⲚϢⲒ ⲚⲚⲰⲒⲦ ϢⲀⲦⲈϤϬⲒϢⲈⲘⲎⲢ ⲦⲎⲢϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲂⲀⲔⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲒ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈϤϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲕ̅ⲇ̅ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲢⲞ ⲈⲦϪⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲒⲈϦⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲕ̅ⲉ̅ ⲀϤϢⲀⲚⲪⲞϨ ⲈⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲚⲈⲂⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲐⲀⲘ ⲘⲠⲒⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲔⲰⲖϨ ⲈⲠⲒⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲦⲈϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲔⲘⲐⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲤⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲠⲖⲀⲦⲒⲀ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀϪⲞⲤ ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲒⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈϮⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲪⲢⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲀϪϨⲒ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲚⲈⲘ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲀⲚϢⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲀⲚϨⲰⲦⲠ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲘϨⲒⲦ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲢⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲢⲞⲐⲂⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϦⲀⲈⲨ ⲈⲨⲚⲀⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲨⲚⲀⲈⲢϦⲀⲈⲨ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲞϨ ϨⲰⲖ ⲦⲀⲒ ϪⲈ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲞⲨⲰϢ ⲈϦⲞⲐⲂⲈⲔ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲦⲀⲒⲂⲀϢⲞⲢ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮϨⲒ ⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϮϪⲰⲔ ⲚϨⲀⲚⲦⲀⲖϬⲞ ⲘⲪⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲢⲀⲤϮ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀϨⲄ ϮⲚⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲖⲎⲚ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲦⲀⲈⲢ ⲪⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲢⲀⲤϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲚⲦⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲤⲬⲎ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲀⲔⲞ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϨⲒ ⲰⲚⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲤ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲤⲞⲠ ⲀⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲐⲞⲨⲈⲦ ⲚⲈϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϨⲀⲖⲎⲦ ⲘⲠⲈϤⲘⲞϨ ϦⲀ ⲚⲈϤⲦⲈⲚϨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ. ⲗ̅ⲉ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲈⲦⲈⲚⲎⲒ ϤⲬⲎ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ϢⲀⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ϤⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ.