ⲃ̅
ⲁ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ϨⲀⲚⲘⲀⲄⲞⲤ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲀⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲃ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈϤⲤⲒⲞⲨ ⲤⲀⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲀⲚⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ. ⲅ̅ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲞⲨⲢⲞ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚⲈⲘ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲀⲘⲈⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲐⲰⲚ. ⲉ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲋ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲐⲞ ϨⲰⲒ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲚⲐⲞ ⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲈⲦϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲚⲦⲈⲒⲞⲨⲆⲀ ⲈϤⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎϮ ⲚϪⲈⲞⲨϨⲎⲄⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲀⲖⲀⲞⲤ ⲠⲒⲤⲖ. ⲍ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲒⲘⲀⲄⲞⲤ ⲚⲬⲰⲠ ⲀϤϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲤⲀⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲒⲞⲨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϢⲒⲚⲒ ⲀⲔⲢⲒⲂⲰⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲈⲘϤ ⲘⲀⲦⲀⲘⲞⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲒ ϨⲰ ⲚⲦⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ. ⲑ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲠⲞⲨⲢⲞ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲒⲤⲒⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲤⲀⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ϢⲀⲦⲈϤⲒ ⲚⲦⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲤⲒⲞⲨ ⲀⲨⲢⲀϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲢⲀϢⲒ ⲈⲘⲀϢⲰ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲠⲒⲎⲒ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϦⲢⲎ ⲒⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲞⲨⲀϨⲰⲢ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚϨⲀⲚⲆⲰⲢⲞⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲀⲖ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨⲒ ⲈϢⲦⲈⲘⲔⲞⲦⲞⲨ ϨⲀ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲔⲈⲘⲰⲒⲦ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲦⲞⲨⲬⲰⲢⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲀⲖⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲰⲦ ⲈⲬⲎⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϢⲀϮϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϤⲚⲀⲔⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲚⲤⲀⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲈⲦⲀⲔⲞϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚϪⲰⲢϨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲬⲎⲘⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ϢⲀ ⲦϦⲀⲎ ⲚⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲬⲎⲘⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲄⲞⲤ ⲀϤⲘⲂⲞⲚ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲀϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲀⲖⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲚⲈⲤϬⲒⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲢⲞⲘⲠⲒ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲀϤϦⲈⲦϦⲰⲦϤ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲘⲀⲄⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲒⲈⲢⲈⲘⲒⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲨⲤⲞⲐⲘⲈⲤ ϦⲈⲚⲢⲀⲘⲀ ⲢⲀⲬⲎⲖ ⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ⲈⲚⲈⲤϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲤⲈϢⲞⲠ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲬⲎⲘⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲕ̅ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ϬⲒ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲦⲮⲨⲬⲎ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲢⲬⲈⲖⲀⲞⲤ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲀϤⲈⲢϨⲞϮ ⲈϢⲈ ⲈⲘⲀⲨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨⲒ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲚⲒⲤⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ.