ⲑ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀϪⲈⲘϮ ⲠⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲤⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲀϤϬⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲖⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲦⲰⲞⲨ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀϤϢⲞⲂⲦϤ ⲘⲠⲞⲨⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲪⲞⲢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲬⲒⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲞⲨⲞⲂϢ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲢⲀϦⲦ ⲈⲦϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲂⲀϢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲎⲖⲒⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲄ ⲚⲤⲔⲨⲚⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲒ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲒ ⲚⲎⲖⲒⲀⲤ. ⲋ̅ ⲚⲀϤⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈϤⲚⲀⲈⲢⲞⲨⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲚϨⲞϮ ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲈⲤⲈⲢϦⲎⲒⲂⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮϬⲎⲠⲒ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲜⲀⲠⲒⲚⲀ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈϨⲖⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲤⲀϪⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ϨⲖⲒ ⲘⲠⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲎⲖⲒⲀⲤ ⲒⲚϢⲞⲢⲠ ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲘⲈⲚ ⲒⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲦⲪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲰⲤ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϦⲒⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϢⲞϢϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲀϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲢⲒ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲞⲨⲞⲨⲀϢϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈϪⲰϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ϨⲀ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ⲘⲠⲞⲨⲔⲰϮ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲤⲀϦ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲀⲨⲈⲢⲀⲤⲠⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀⲒⲈⲚ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲦⲀϨⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ϢⲀϤⲈⲚϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲢⲰϤ ϪⲈϢ ⲤⲪⲎ ⲒϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϦⲢⲀϪⲢⲈϪ ⲚⲚⲈϤⲚⲀϪϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤϢⲰⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲰⲠⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ϢⲀ ⲐⲚⲀⲨ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϢⲀ ⲐⲚⲀⲨ ϮⲚⲀⲈⲢⲀⲚⲈⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚⲒⲦϤ ϨⲀⲢⲞⲒ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤϢⲦⲈⲢⲐⲰⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲀϤⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲢⲰϤ ϪⲈϢ ⲤⲪⲎⲒϮ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲚ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲦⲀ ⲪⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲀⲖⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ ϢⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲔⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲢⲒⲂⲞⲎ ⲐⲒⲚ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲀⲔϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲈϪⲰⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀϨϮ ⲀⲢⲒⲂⲞⲎ ⲐⲒⲚ ⲈⲦⲀⲘⲈⲦⲀⲐⲚⲀϨϮ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲎϢ ϬⲞϪⲒ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲔⲞⲨⲢ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈϮⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢϢⲈ ϪⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϢⲦⲈⲢⲐⲰⲢϤ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲎϢ ϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ Ⲁ- ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϢⲈⲚϤ ⲤⲀⲠⲤⲀ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲠⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲄⲈⲚⲞⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ⲈⲂⲎⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲎⲤⲦⲒⲀ. ⲗ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀϤⲤⲒⲚⲒⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲈⲘⲒ ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈⲚϪⲒϪ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲈϢⲈⲚϤ ⲠⲈ ⲗ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲎⲒ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲈⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲒ ⲪⲘⲰⲒⲦ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲬⲰ ⲚⲢⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϨⲒ ⲪⲘⲰⲒⲦ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲒϢϮ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲒⲒⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢϨⲞⲨⲒⲦ ⲈϤⲈⲈⲢϦⲀⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲗ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈⲠ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲠⲀⲢⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲈϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤϢⲰⲠ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮ ⲤⲂⲰ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈϤϨⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲚϤⲞⲨⲈϨ ⲚⲤⲰⲚ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲄⲀⲢ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲈϤϨⲰⲞⲨ ϦⲀⲢⲞⲒ ⲙ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲂⲎⲚ ⲀⲚ ⲀϤϮ ⲈϪⲰⲚ ⲙ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀⲦⲤⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀⲪⲞⲦ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈϤⲦⲀⲔⲞ ⲚϪⲈⲠⲈϤⲂⲈⲬⲈ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀϤ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈⲈϢ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲘⲘⲞⲨⲖⲞⲚ ⲈϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲦⲈⲔϪⲒϪ ⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞⲔ ϪⲞϪⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲔⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲰⲚϦ ⲈⲔⲞⲒ ⲚϪⲀϬⲎ ⲒⲈ ⲈⲢⲈ ϪⲒϪ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲦⲈⲔϢⲈ ⲈϮⲄⲈⲈⲚⲚⲀ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲚⲀⲦϬⲈⲚⲞ. ⲙ̅ⲇ̅ [ ] ⲙ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲦⲈⲔϬⲀⲖⲞϪ ⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞⲔ ϪⲞϪⲤ ϨⲒⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲔⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲰⲚϦ ⲈⲔⲞⲒ ⲚϬⲀⲖⲈ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϬⲀⲖⲞϪ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲤⲈϨⲒⲦⲔ ⲈϮⲄⲈⲈⲚⲚⲀ ⲙ̅ⲋ̅ [ ] ⲙ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲠⲈⲔⲂⲀⲖ ⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲪⲞⲢⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲔⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲂⲀⲖ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈⲦⲈⲢⲞⲔ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲂⲀⲖ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲤⲈϨⲒⲦⲔ ⲈϮⲄⲈⲈⲚⲚⲀ ⲙ̅ⲏ̅ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲀⲢⲈ ⲠⲞⲨϤⲈⲚⲦ ⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲘⲠⲀϤϬⲈⲚⲞ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀⲨⲘⲞⲖϨϤ ⲘⲠⲒⲬⲢⲰⲘ. ⲛ̅ ⲚⲀⲚⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲘⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦϨⲘⲞⲨ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲖϨϤ ϦⲈⲚⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈ ϨⲘⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ.