ⲓ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲒ ⲈⲚⲒⲐⲞϢ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲒⲘⲎⲢ ⲘⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎ ⲤⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲞⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲦⲈϤⲤⲨⲚⲎⲐⲒⲀ ⲦⲈ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀⲚ ⲤϢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈϨⲒ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲅ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ. ⲇ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚϪⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈⲤϦⲈ ⲞⲨϪⲰⲘ ⲚⲤϦⲒ ⲚⲞⲨⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ. ⲉ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲚⲀϢⲦϨⲎ ⲦⲀϤⲤϦⲈ ⲦⲀⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲞⲨϨⲰⲞⲨⲦ ⲚⲈⲘ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲠⲈⲦⲀϤⲤⲞⲚⲦⲞⲨ ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲬⲀ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲦⲞⲘϤ ⲈⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲂ ⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲤⲈⲞⲒ ⲚⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲈ ⲑ̅ ⲪⲎ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲘϤ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ⲪⲢⲰⲘⲒ ⲪⲞⲢϪϤ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ ⲞⲚ ⲀⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϢⲈⲚϤ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲬ ⲀⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲔⲈⲞⲨⲒ ϤⲞⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲈϪⲰⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ϨⲰⲤ ⲚⲦⲈⲤⲬⲀ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲤϬⲒ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲤⲞⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚϨⲀⲚⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲘⲔⲀϨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲬⲀ ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲚⲦⲞⲨⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲐⲀ ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪϮ ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈⲠ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀϤⲬⲀ ϪⲒϪ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲞⲨⲘⲰⲒⲦ ⲀϤϬⲞϪⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲔⲈⲖⲒ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲒϤ ⲚⲦⲀⲈⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲚⲰⲒⲔ ⲘⲠⲈⲢϬⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲘⲠⲈⲢϤⲰϪⲒ ⲀⲢⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲠⲈⲔⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲔⲘⲀⲨ. ⲕ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲀⲘⲈⲦⲀⲖⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈⲦⲈⲔⲈⲢϦⲀⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲘⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲔⲈϪⲪⲞ ⲚⲀⲔ ⲚⲞⲨⲀϨⲞ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲰⲔⲈⲘ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤϨⲎⲦ ⲘⲞⲔϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎ ϢⲄⲀⲢ ⲚϪⲪⲞ ⲚⲦⲀϤ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲤⲘⲞⲔϨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲬⲢⲎⲘⲀ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲠⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀϢⲎⲢⲒ ⲠⲰⲤ ⲤⲘⲞⲔϨ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϨⲐⲎⲞⲨ ⲬⲎ ⲈϨⲀⲚⲬⲢⲎⲘⲀ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲤⲘⲞⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨϬⲀⲘⲞⲨⲖ ⲈⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲞⲨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲘⲀⲚⲐⲰⲢⲠ ⲒⲈ ⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲚⲞϨⲈⲘ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦϪⲞⲘ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲦⲎ ⲢϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲬⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲚⲤⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲨⲀϨⲦⲈⲚ ⲚⲤⲰⲔ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈⲀϤⲬⲀ ⲎⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲒⲈ ϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲒⲈ ϨⲀⲚⲤⲰⲚⲒ ⲒⲈ ⲘⲀⲨ ⲒⲈ ⲒⲰⲦ ⲒⲈ ϢⲎⲢⲒ ⲒⲈ ⲒⲞϨⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲗ̅ ⲀϤϢⲦⲈⲘϬⲒⲦⲞⲨ ⲚⲢ ⲚⲔⲰⲂ ⲚⲤⲞⲠ ϮⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ϨⲀⲚⲎⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲒⲞϨⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲰⲚ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲗ̅ⲁ̅ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲨⲈⲈⲢϦⲀⲈ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚϦⲀⲈⲨ ⲈⲨⲚⲀⲈⲢϢⲞⲢⲠ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲨϨⲒ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎ ⲒⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲨⲈⲢⲀⲔⲞⲖⲞⲨⲐⲒⲚ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲀϤⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲒⲂ ⲈⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲗ̅ⲅ̅ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈ ⲚⲀⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲖⲎ ⲘⲞⲨⲞϨ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϮϨⲀⲚ ⲘⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲗ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϨⲒⲐⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲄⲞⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲈⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ϨⲒⲚⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲈⲔⲀⲒϤ ⲚⲀⲚ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀϢϤ ⲚⲦⲀⲀⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲎⲒⲤ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ϨⲈⲘⲤⲒ ⲤⲀⲦⲈⲔⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲤⲀⲦⲈⲔϪⲀϬⲎ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲰⲞⲨ ⲗ̅ⲏ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲤⲈ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲈϮⲤⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲈ ⲠⲒⲰⲘⲤ ⲈϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲈϮⲤⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲤⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲰⲘⲤ ⲈϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲈⲘⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲙ̅ ⲠⲒϨⲈⲘⲤⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲒⲈ ϪⲀϬⲎ ⲘⲪⲰⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲎⲒϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀ ⲚⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲈⲂⲦⲰⲦϤ ⲚⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲈⲒ ⲀⲨⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲚⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲙ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲤⲈⲞⲒ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲤⲈⲞⲒ ⲚϬⲞⲒⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲤⲈⲞⲒ ⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲠⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢⲚⲒϢϮ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϤⲈⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢϨⲞⲨⲒⲦ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϤⲈⲈⲢⲂⲰⲔ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲙ̅ⲉ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲰⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲦⲀϤⲒ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲞⲨϢⲈⲘϢⲎⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲈⲘϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϮ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲚⲤⲰϮ ⲚϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲒⲈⲢⲒⲬⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲒⲬⲰ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ⲂⲀⲢⲦⲒⲘⲈⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲒⲘⲈⲞⲤ ⲈⲞⲨⲂⲈⲖⲖⲈ ⲠⲈ ⲚⲢⲈϤⲦⲰⲂϨ ⲚⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲈⲤⲔⲈⲚ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲠⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲈϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲘⲎϢ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲬⲀⲢⲰϤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ ⲙ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲘⲠⲒⲂⲈⲖⲖⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ⲦⲰⲚⲔ ⲀⲘⲞⲨ ϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲔ. ⲛ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲈⲦ ⲠⲈϤϨⲂⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϤⲞϪϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲀϤⲒ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲔⲞⲨⲀϢϤ ⲚⲦⲀⲀⲒϤ ⲚⲀⲔ ⲠⲒⲂⲈⲖⲖⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲞⲨⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲠⲈⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲰⲒⲦ.