ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲎ ⲐⲪⲀⲄⲎ ⲚⲈⲘ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒϪⲰⲒⲦ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲀⲒϮⲘⲒ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲐⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲤⲎϪ ⲈϤⲤⲞⲚϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲀϮⲞⲨⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲒⲦϤ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀϪⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲦⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ϤⲚⲀⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲘⲚⲀⲒ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲤⲎϪ ⲈϤⲤⲞⲚϨ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲞ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒϦⲒⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲞⲨⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϮⲞⲨⲰ ⲘⲠⲒⲤⲎ Ϫ. ⲋ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲬⲀⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲤⲎϪ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ⲚⲞⲨϨⲂⲰⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲀⲨⲪⲰⲢϢ ⲚⲚⲞⲨϨⲂⲰⲤ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨⲔⲰⲢϪ ⲚϨⲀⲚϪⲀⲖ ⲚϢϢⲎⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲪⲰⲢϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ϨⲒⲦϨⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ϨⲒⲪⲀϨⲞⲨ ⲚⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ ϤⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲤ ⲓ̅ ⲤⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈⲐⲚⲎ ⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦϬⲞⲤⲒ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲀ ⲢⲞⲨϨⲒ ϨⲎⲆⲎ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲒⲂ ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲀϤϨⲔⲞ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϪⲰⲂⲒ ϨⲒⲰⲦⲤ ⲀϤⲒ ϪⲈ ϨⲀⲢⲀ ϤⲚⲀϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ϨⲒⲰⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲘⲠⲈϤϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈϨⲀⲚϪⲰⲂⲒ ⲚⲈⲠⲤⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ϨⲖⲒ ϪⲈⲘ ⲞⲨⲦⲀϨ ϨⲒⲰϮ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲠ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲔⲞⲖⲨⲂⲒⲤⲦⲎ ⲤⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲀⲐⲈⲆⲢⲀ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦϮ ϬⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲤⲞⲤⲞⲨ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲬⲰ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲚ ⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲠⲀⲎⲒ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲘⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲒϤ ⲘⲂⲎⲂ ⲚⲤⲞⲚⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲀⲦⲀⲔⲞϤ ⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲄⲀⲢ ϦⲀⲦⲈϤϨⲎ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϨⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤϨⲎⲖ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲤⲒⲚⲒⲰⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲀⲦⲞⲞⲨⲒ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈϮⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲀⲤϢⲰⲞⲨⲒ ϨⲒ ⲦⲈⲤⲚⲞⲨⲚⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲒⲤ ϮⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲈⲦⲀⲔⲤⲀϨⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞⲤ ⲀⲤϢⲰⲞⲨⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲬⲀ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲘⲎⲚ ⲄⲀⲢ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϪⲞⲤ ⲘⲠⲀⲒⲦⲰⲞⲨ ϪⲈ ϤⲒⲦⲔ ⲞⲨⲞϨ ϨⲒⲦⲔ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘϬⲒⲤⲀⲚⲒⲤ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈϤⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ϨⲰϤ ⲠⲈⲦⲈⲚⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈϤⲬⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲚⲈϤⲬⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲕ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲞⲚ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲔⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ ϦⲈⲚⲀϢ ⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲀⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲢⲒⲞⲨⲰ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲒⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ ϦⲈⲚⲀϢ ⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲗ̅ ⲠⲒⲰⲘⲤ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲠⲈ ϢⲀⲚ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲢⲒⲞⲨⲰ ⲚⲎⲒ ⲗ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚϢⲀⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲠⲈ ϤⲚⲀϪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ⲚⲀⲢⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲚⲈⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲰϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲒⲒⲢⲒ ϦⲈⲚⲀϢ ⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ.