ⲅ̅
ⲁ̅ ⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲤⲀⲢⲆⲒⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲌ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲎ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲌ ⲚⲤⲒⲞⲨ ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲔ ⲚⲞⲨⲢⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ϪⲈ ⲔⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲘⲰⲞⲨⲦ. ⲃ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲔⲢⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲦⲀϪⲢⲈ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲬⲚⲀⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒϪⲈⲘ ⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ. ⲅ̅ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲀⲔϬⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲞⲨⲞⲚ ⲀⲔϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔϢⲦⲈⲘⲢⲰⲒⲤ ϮⲚⲀⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲚⲀⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈϮⲚⲎⲞⲨ ⲈϪⲰⲔ ⲘⲘⲞⲤ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲢⲀⲚ ⲚⲦⲎⲒ ϦⲈⲚⲤⲀⲢⲆⲒⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲐⲰⲖⲈⲂ ⲚⲚⲞⲨϨⲂⲰⲤ ⲚⲈⲘ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲂⲰⲤ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲄⲀⲢ. ⲉ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲨⲈϮ ϨⲒⲰⲦϤ ⲚϨⲀⲚϬⲒϨⲂⲰⲤ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲞⲨⲤⲈⲖϪ ⲠⲞⲨⲢⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲈⲒⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲠⲞⲨⲢⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲋ̅ ⲪⲎ ⲈⲦ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲍ̅ ⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲒⲖⲀⲆⲈⲖⲪⲒⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲒϢⲞϢⲦ ⲚⲦⲈⲠⲎⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀϢⲐⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲀⲚϢⲐⲀⲘ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲞⲨⲰⲚ ⲏ̅ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲀⲒϮ ⲘⲠⲈⲔⲘⲐⲞ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲈϤⲈⲞⲨⲎⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ϢⲐⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲔ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲚϪⲞⲘ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲔϪⲈⲖ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲑ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲦⲈⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲚⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲀⲚ ⲚⲈⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲈⲒⲈⲐⲢⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈⲐⲢⲞⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲈⲔϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲘⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲒⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲔ. ⲓ̅ ϪⲈ ⲀⲔⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲦⲀϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲞ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ϮⲚⲎⲞⲨ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲦⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ϨⲖⲒ ϬⲒ ⲘⲠⲈⲔⲬⲖⲞⲘ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ⲈⲒⲈⲀⲒϤ ⲚⲤⲦⲨⲖⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈⲤϦⲈ ⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲰⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲪⲢⲀⲚ ⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲐⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲘⲂⲈⲢⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲘⲎⲚ ⲠⲒⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲖⲎⲐⲒⲚⲞⲤ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲘⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲚⲦⲈⲪϮ ⲓ̅ⲉ̅ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲔϨⲞⲢϢ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲔϦⲎⲘ ⲀⲚ ⲀⲘⲞⲒ ⲚⲀⲔⲞⲒ ⲘⲘⲞⲨϨⲰϪ ⲠⲈ ⲒⲈ ⲚⲀⲔⲂⲈⲢⲂⲈⲢ ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲔⲞⲒ ⲘⲘⲞⲨⲤⲈⲖϨⲞ ⲞⲨⲆⲈ ⲔⲞⲒ ⲘⲘⲞⲨϦⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲔⲞⲒ ⲘⲘⲞⲨϨⲰϪ ⲀⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϮⲚⲀϢⲀⲦⲔ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲐⲎⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲞⲨⲞϨ ϮⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚϨⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨϪⲰⲂ ⲚⲦⲀⲖⲈⲠⲰⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨϢⲀⲦⲘⲈⲐⲚⲀⲒ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲈⲔⲂⲎϢ ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲈⲢⲤⲨⲘⲂⲞⲨⲖⲈⲨⲒⲚ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲚ ⲈϢⲈⲠ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲚⲦⲞⲦ ⲈϤⲪⲞⲤⲒ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚϨⲂⲰⲤ ⲈⲨⲪⲞⲢⲒ ⲘⲎⲒⲦⲞⲨ ϨⲒⲰⲦⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠϢⲒⲠⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈⲔⲂⲰϢ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲔⲞⲨⲖⲀⲞⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲎⲒϤ ⲈⲚⲈⲔⲂⲀⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲎ ⲈϢⲀⲒⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲞⲨ ϢⲀⲒⲤⲀϨⲰⲞⲨ ϢⲀⲒϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲬⲞϨ ⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ. ⲕ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲄⲀⲢ ϮⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲠⲒⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ϮⲔⲰⲖϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲒⲢⲞ ⲚⲎⲒ ϮⲚⲀϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲈⲘⲎⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ϮⲚⲀⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲐⲢⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϨⲒ ⲠⲀⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒϬⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϨⲈⲘⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϨⲒ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.