ⲇ̅
ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲢⲞ ⲈϤⲞⲨⲎⲚ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤⲘⲎ ⲚϨⲞⲨⲒϮ ⲈⲚⲀⲤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲒⲤⲞⲐⲘⲈⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲤⲘⲎ ⲚⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲈⲤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲘⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲦⲀⲘⲞⲔ ⲈⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈϤϦⲈⲚ ⲦⲪⲈ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒ ⲠⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲠⲈ ⲚⲒⲀⲤⲠⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲀⲢⲆⲒⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲒⲢⲒⲤ ⲈⲤⲔⲰϮ ⲈⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲤⲘⲀⲢⲀⲔⲆⲞⲤ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲔⲆ ⲚⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲨⲬⲎ ⲘⲠⲔⲰϮ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲆ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲨϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲨⲔⲦⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚϨⲀⲚϬⲒϨⲂⲰⲤ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲬⲖⲞⲘ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲨⲦⲞⲒ ⲈⲚⲞⲨⲀⲪⲎⲞⲨⲒ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲘⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲌⲚⲖⲀⲘⲠⲀⲤ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲈⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲌ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲒⲞⲘ ⲘⲂⲀϪⲎⲒⲚⲒ ⲈϤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲬⲢⲒⲤⲦⲀⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲆⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲘⲂⲀⲖ ϨⲒⲦϨⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲒⲪⲀϨⲞⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲌⲰⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ⲈϤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲌⲰⲞⲚ ⲘⲘⲀϨⲂ ⲈϤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲘⲀⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲌⲰⲞⲚ ⲘⲘⲀϨⲄ ⲈϤⲞⲚⲒ ⲘⲠϨⲞ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲢⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲌⲰⲞⲚ ⲘⲘⲀϨⲆ ⲈϤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲀϦⲰⲘ ⲈϤϨⲎⲖ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲚⲞⲨⲒⲈⲂ ⲤⲀϦⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲘⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲞⲦⲈⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤⲞⲨⲀⲂ ϤⲞⲨⲀⲂ ϤⲞⲨⲀⲂ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ]- ⲘⲠⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ ⲓ̅ ϢⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲞⲨϨⲞ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲆ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲨⲬⲰ ⲚⲚⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲈⲘⲠϢⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲈϬⲒ ⲘⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ϮϪⲞⲘ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲀⲔⲤⲰⲚⲦ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀⲔ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲰⲚⲦ.