ⲉ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲞⲨϪⲰⲘ ⲈϤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲤⲀϦⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲦⲞⲂ ⲚⲌ ⲚⲦⲈⲂⲤ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϪⲞⲢ ⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲘⲠϢⲀ ⲈⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲀⲒϪⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲦⲈⲂⲤ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲀⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲢⲒⲘⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲘⲠϢⲀ ⲈⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲢⲒⲘⲒ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀϤϬⲢⲞ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲈⲀⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲦⲈⲂⲤ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲞⲨϨⲒⲎⲂ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϤϦⲈⲖϦⲰⲖ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲌⲚⲦⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲬⲎ ϨⲒϪⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲌⲘⲂⲀⲖ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲌ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲞⲨⲰⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲀⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲆ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲔⲨⲐⲀⲢⲀ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲪⲨⲀⲖⲎ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲚⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϨⲰⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲰⲆⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲈⲘⲠϢⲀ ⲈϬⲒ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲀⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲦⲈⲂⲤ ϪⲈ ⲀⲨϦⲈⲖϦⲰⲖⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔϢⲞⲠⲦⲈⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲤⲚⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϢⲖⲞⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲐⲀⲘⲒⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲞⲨⲎⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲤⲘⲎ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲔⲰϮ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲌⲰⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲠⲒ ⲚⲈϨⲀⲚⲐⲂⲀ ⲚϨⲀⲚⲐⲂⲀ ⲚⲈⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲚϢⲞ ⲚϨⲀⲚⲀⲚϢⲞ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ϤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈⲦϦⲈⲖϦⲰⲖ ⲈϬⲒ ⲚϮϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲰⲚⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲤⲘⲞⲨ ⲪⲰⲔ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲘⲀϨⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲞⲨϨⲞ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ.