ⲋ̅
ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲀⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲚⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲦⲈⲂⲤ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲤⲘⲎ ⲚⲞⲨϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨϨⲐⲞ ⲈϤⲞⲨⲰⲂϢ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰϤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲪⲒϮ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϬⲢⲎⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϬⲢⲞ. ⲅ̅ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲚϮⲦⲈⲂⲤ ⲘⲘⲀϨⲤⲚⲞⲨϮ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲌⲰⲞⲚ ⲘⲘⲀϨⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲞⲨϨⲐⲞ ⲚⲀⲞⲨⲀⲚ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰϤ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲈⲰⲖⲒ ⲚϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϦⲞⲖϦⲈⲖ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎ ⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲎϤⲒ ⲚⲀϤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϮⲦⲈⲂⲤ ⲘⲘⲀϨⲄϮ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲘⲀϨⲄ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨϨⲐⲞ ⲚⲬⲀⲘⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰϤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲀϢⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲤⲚⲀϢⲦ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲤⲘⲎ ⲚⲞⲨⲀϦⲰⲘ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨϪⲀⲠⲒϪⲒ ⲚⲤⲞⲨⲞ ϦⲀ ⲞⲨⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲄϮ ⲚϪⲀⲠⲒϪⲒ ⲚⲒⲰⲦ ϦⲀ ⲞⲨⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ⲠⲒⲚⲈϨ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲎⲢⲠ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲀⲆⲒⲔⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϮⲦⲈⲂⲤ ⲘⲘⲀϨⲆ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲘⲀϨⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨϨⲐⲞ ⲈϤⲞⲨⲈⲦⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰϤ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲘⲈⲚϮ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲤⲰⲔ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲀϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲢⲈⲆ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈϦⲞⲐⲂⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲤⲎϤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲔⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϮⲦⲈⲂⲤ ⲘⲘⲀϨⲈ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈⲚⲒⲮⲨⲬⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲀⲨϦⲈⲖϦⲰⲖⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲚⲀⲤⲚⲦⲞⲦⲞⲨ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϢⲀ ⲐⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲚⲎⲂ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲔϮϨⲀⲠ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔϬⲒ ⲘⲠⲈⲘⲠϢⲒϢ ⲘⲠⲈⲚⲤⲚⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ϢⲀⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲞⲨϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϦⲞⲐⲂⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲢⲎϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϮⲘⲀϨ ⲚⲦⲈⲂⲤ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲎ ⲀϤⲬⲘⲞⲘ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲰⲔ ⲘϤⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲞϨ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤⲈⲢⲤⲚⲞϤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲤⲒⲞⲨ ⲀⲨϤⲞⲢϤⲈⲢ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲀⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲐⲎⲞⲨ ϤⲞⲢϤⲈⲢ ⲚⲚⲈⲤⲂⲎϢ ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲪⲈ ⲈⲨⲔⲰⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϪⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲰⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎⲤⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨⲔⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲘⲀ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲬⲒⲖⲒⲀⲢⲬⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲀⲘⲀⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϪⲰⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲂⲰⲔ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈⲘϨⲈⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲬⲞⲠⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲂⲎⲂ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲬⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲈⲦⲢⲀ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲒⲠⲈⲦⲢⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲦⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲈⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲞⲠⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϨⲞ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒϪⲰⲚⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϪⲰⲚⲦ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ.