ⲍ̅
ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲆ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒϤⲦⲞⲨ ⲖⲀⲔϨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒϤⲦⲞⲨ ⲐⲎⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲚⲒϤⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲐⲎⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒⲒⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒϢϢⲎⲚ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϪⲞⲨϢⲦ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲀ ⲚϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲪⲢⲎ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲒⲆ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲈⲢⲀⲆⲒⲔⲒⲚ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲞⲘ ⲅ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲀⲆⲒⲔⲒⲚ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢϢⲎⲚ ϢⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲈⲂ ⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲨⲦⲈϨⲚⲒ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲎⲠⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲞⲂⲞⲨ ⲈⲦⲞⲨⲦⲈϨⲚⲒ ⲢⲘⲆ ⲚϢⲞ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲞⲂⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲨⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲉ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲢⲞⲨⲂⲎⲚ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲄⲀⲆ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲋ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲈⲪⲐⲀⲖⲒⲘ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲆⲀⲚ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲍ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲤⲨⲘⲈⲰⲚ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲖⲈⲨⲒ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲤⲀⲬⲀⲢ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲌⲀⲂⲞⲨⲖⲰⲚ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲀⲤⲤⲎⲢ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲘⲂⲈⲚⲒⲀⲘⲒⲚ ⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ϬⲒⲎⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϢⲖⲞⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈⲨϪⲎⲖ ⲚϨⲀⲚⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϪⲒϪ ⲓ̅ ⲈⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲪⲀ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲞⲨϨⲞ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲪϮ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲠⲒⲤⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ϮϪⲞⲘ ⲚⲀ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲈⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒϨⲂⲰⲤ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲎⲒ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲢⲰϦⲒ ⲚⲚⲞⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲪⲈⲢⲒⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲤⲈⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲈⲢⲪⲈⲒ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈϤⲈⲈⲢϦⲎⲒⲂⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲚⲞⲨϨⲔⲞ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨⲒⲂⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨϦⲒⲤⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈ ϦⲎⲒⲂⲒ ⲒⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲔⲀⲨⲤⲰⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈϬⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ϮⲘⲞⲨⲘⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ϤⲰϮ ⲚⲈⲢⲘⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲞⲨⲂⲀⲖ.