ⲏ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϮⲦⲈⲂⲤ ⲘⲘⲀϨⲌ Ⲁ- ⲞⲨϦⲢⲰⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϢⲀ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲌ ⲚⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲒ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲚ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲤⲀⲚⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦϪⲒϪ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲚ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲀϤⲘⲀϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲘⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲞⲚⲘⲈⲚ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲌ ⲚⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲄⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲤⲈⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲖ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲈⲨⲘⲞϪⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲢⲰⲔϨ ⲚϪⲈⲪⲢⲈⲄ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒϢϢⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲢⲰⲔϨ ⲚⲤⲒⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲈⲦⲞⲨⲰⲦ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲀϨⲂ ⲀϤⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲈϤⲘⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲈⲄ ⲘⲪⲒⲞⲘ ⲀϤⲈⲢⲤⲚⲞϤ ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲰⲚϦ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲈϪⲎⲞⲨ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲀϨⲄ ⲀϤⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲈϤⲘⲞϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲖⲀⲘⲠⲀⲤ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲒⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲞⲨⲘⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲒⲤⲒⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲮⲒⲚⲐⲒⲞⲚ ⲈⲢⲈⲚϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲘⲰⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢⲈⲚϢⲀϢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲖⲖⲞⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲈⲢⲈⲚϢⲀϢⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲀϨⲆ ⲀϤⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲈⲄ ⲘⲠⲒⲢⲎ ⲀϤⲘⲒϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲢⲈⲄ ⲘⲠⲒⲒⲞϨ ⲚⲈⲘ ⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲤⲒⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲬⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲞⲨⲢⲈⲄ ⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲀϦⲰⲘ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲦⲪⲈ ⲈϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲞⲨⲞⲒ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲄ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ.