ⲑ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲈ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲤⲒⲞⲨ ⲈⲀϤϨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲒϢⲞϢⲦ ⲚⲦⲈϮϢⲰϮ ⲘⲪⲚⲞⲨⲚ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲦⲈϮϢⲰϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲢⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲬⲀⲔⲒ ⲚϪⲈⲪⲢⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲦⲈϮϢⲰϮ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚϢϪⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲒϬⲖⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢⲀⲆⲒⲔⲒⲚ ⲚⲚⲒⲤⲘⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϢϢⲎⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲈⲦⲞⲨⲰⲦ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒ ⲦⲞⲨⲦⲈϨⲚⲒ ⲀⲚ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϮⲘⲔⲀϨ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲈⲚⲀⲂⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲦϨⲈⲘⲔⲞ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲘⲞⲔϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲦϨⲈⲘⲔⲞ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϬⲖⲎ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚϪⲈⲔϨ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲨⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲞⲨϪⲈⲘϤ ⲈⲨⲈⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲘⲞⲨ ⲈϤⲈϤⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚⲒϢϪⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲞⲚⲒ ⲚⲚⲒϨⲐⲰⲢ ⲈⲦⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈϤⲦⲞⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲀⲪⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲞⲨⲀⲚ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲞⲨϨⲞ ⲈϤⲞⲚⲒ ⲘⲠϨⲞ ⲚϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲚⲀϪϨⲒ ⲈⲨⲞⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲀ ⲚⲒⲘⲞⲨⲒ ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨϤⲰⲒ ⲞⲚⲒ ⲘⲪⲀ ⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲦⲈⲚϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϦⲈⲖⲒⲂϢ ⲘⲂⲈⲚⲒⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲦⲈⲚϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϨⲀⲢⲘⲀ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϨⲐⲰⲢ ⲈⲨⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲤⲎⲦ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲒϬⲖⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲞⲨⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲤⲎⲦ ⲈⲈⲢⲀⲆⲒⲔⲒⲚ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲚⲀⲂⲞⲦ ⲓ̅ⲁ̅ ⲈϤⲬⲎ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲞⲨⲢⲞ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲘⲘⲈⲦⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ⲠⲈ ⲘⲀⲄⲈⲆⲰⲚ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ⲘⲘⲈⲦⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲞⲨⲞⲒ ⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲀϨⲂ ⲚⲞⲨⲞⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲠⲒⲘⲀϨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲦⲀⲠ ⲚⲦⲈⲠⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪϮ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲒⲘⲀϨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲚⲦⲞⲦϤ ϪⲈ ⲂⲈⲖ ⲠⲒⲆ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲂⲞⲖⲞⲨ ⲘⲠⲒⲆ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲚϨⲞⲨ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲒⲀⲢⲞ ⲈⲨⲪⲢⲀⲦⲎⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲂⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲢⲞⲘⲠⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲎⲠⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲀⲦⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲨⲠⲠⲒⲔⲞⲚ ⲐⲂⲀ ⲂⲚϨⲀⲚⲐⲂⲀ ⲚⲈⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲞⲨⲎⲠⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒϨⲐⲞⲢ ϦⲈⲚϮϨⲞⲢⲀⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϦⲈⲖⲒⲂϢ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲨⲀⲔⲒⲚⲐⲒⲚⲞⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲐⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲀⲪⲈ ⲚⲚⲒϨⲐⲰⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲀⲪⲈ ⲚϨⲀⲚⲘⲞⲨⲒ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲐⲎⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲄ ⲚⲈⲢϦⲞⲦ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲐⲎⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲐⲰⲢ ⲚⲀϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲤⲎⲦ ⲠⲞⲨⲤⲎⲦ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤⲞⲚⲒ ⲠⲈ ⲚϨⲀⲚϨϤⲰ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲀⲪⲈ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲚⲀⲨⲈⲢⲀⲆⲒⲔⲒⲚ ⲠⲈ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲚⲀⲂⲞⲦ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲠⲞⲨⲘⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲈⲢϦⲰⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨϪⲒϪ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲚⲒⲒϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲚⲒⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲀⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲞⲘⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲰⲚⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϦⲰⲦⲈⲂ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲪⲀϦⲢⲒ ⲚϨⲒⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲤⲰϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϬⲒⲞⲨⲒ.