ⲓ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϪⲞⲢ ⲈⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲒⲢⲒⲤ ⲈⲤⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲀⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤϨⲞ ⲈϤⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲢⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲨⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲦⲨⲖⲖⲞⲤ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϪⲰⲘ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲰ ⲚⲦⲈϤϬⲀⲖⲞϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲦⲈϤϪⲀϬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲒ ⲈϤϨⲈⲘϨⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϮⲌ ⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲀⲨϮ ⲚⲦⲞⲨⲤⲘⲎ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϪⲞⲦⲞⲨ ⲚϪⲈϮⲌ ⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲚⲀⲒⲚⲀⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲦⲞⲂⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲤϦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈϮⲌ ⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲀϤⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲢⲔ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲚⲦ ⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲤⲚⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ϪⲈ ⲍ̅ ϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲘⲀϨⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϢⲀⲚⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲀϤϪⲰⲔ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϨⲒⲰⲒϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤⲘⲎ ⲈⲦⲀⲒⲤⲞⲐⲘⲈⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲀⲤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ϬⲒ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲈⲐⲞⲨⲎⲚ ⲪⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲦϪⲒϪ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈϪⲎⲒ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀ ⲠⲒϪⲰⲘ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ϬⲒⲦϤ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲐⲢⲈ ⲦⲈⲔⲚⲈϪⲒ ⲈⲢϢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲈϤϨⲞⲖϪ ϦⲈⲚⲢⲰⲔ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲈⲂⲒⲰ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϬⲒ ⲘⲠⲒϪⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦϪⲒϪ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤϨⲞⲖϪ ϦⲈⲚⲢⲰⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲈⲂⲒⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲞⲘϤ ⲀⲦⲀⲚⲈϪⲒ ⲈⲢϢⲀϢⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲔⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲖⲀⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲖⲞⲖ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲞⲨⲢⲞ.