ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲔⲀϢ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲎⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲞⲨϢⲂⲰⲦ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ϢⲒ ⲘⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲰϢⲦ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲃ̅ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲨⲖⲎ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ϨⲒⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲢϢⲒⲦⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲨⲈϨⲰⲘⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲚⲘⲂ ⲚⲀⲂⲞⲦ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈϮ ⲘⲠⲀⲘⲈⲐⲢⲈ ⲂⲈⲨⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲞⲨϢⲞ ⲚⲤ ⲚⲈⲘ ⲜⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲤⲞⲔ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦⲞⲨ. ⲇ̅ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲂⲰ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲚϪⲰⲒⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲬⲎ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲞⲨⲀϢϤ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲈⲨⲈⲀⲒϤ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲤⲀⲚⲞⲨϪⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢⲀⲆⲒⲔⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲤⲈⲚⲀϦⲞⲐⲂⲞⲨ. ⲋ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϢⲐⲀⲘ ⲚⲦⲪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲘⲞⲨⲚϨⲰⲞⲨ ⲒⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲢⲰ ⲞⲚ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲪⲞⲚϨⲞⲨ ⲚⲤⲈⲈⲢⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲀⲢⲒ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ϦⲈⲚⲈⲢϦⲞⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲞⲨⲀϢϤ ⲚⲐⲰⲞⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚϪⲰⲔ ⲚϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨⲚ ⲈϤⲈⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲂⲰⲦⲤ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈϬⲢⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈϤⲈϦⲞⲐⲂⲞⲨ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ϨⲒ ⲠⲒϢⲐⲎϨ ⲚⲦⲈϮⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ ⲐⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲚⲦⲈⲬⲎⲘⲒ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲨⲈϢ ⲠⲞⲨϬⲞⲒⲤ ⲘⲘⲞϤ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϢⲖⲞⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲈϪⲞⲨϢⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲄ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲪⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲞⲨⲬⲀ ϨⲖⲒ ⲈⲬⲀ ⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ϦⲈⲚⲠⲒⲘϨⲀⲨ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲢⲀϢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲞⲨⲚⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϨⲀⲚⲆⲰⲢⲞⲚ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ ⲂⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲂⲀⲤⲀⲚⲒⲌⲒⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲪⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲞⲨϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϮ ⲈⲤⲈⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲘⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲞⲨϪⲀϪⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲈⲄ ⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲀϤϨⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲚϪⲈⲌⲚϢⲞ ⲚⲢⲀⲚ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲀⲨⲘⲞϨ ⲚϨⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲒⲞⲨⲞⲒ ⲘⲘⲀϨⲂ ⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲒⲞⲨⲞⲒ ⲘⲘⲀϨⲄ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲈⲢⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲐⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲬⲢⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲆ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲞⲨϨⲞ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲪϮ ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦⲔ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲔϬⲒ ⲚϮϪⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲈⲢⲞⲨⲢⲞ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨϪⲰⲚⲦ ϪⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲔϪⲰⲚⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲔⲢⲎⲤⲒⲤ ⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈϮ ⲘⲪⲂⲈⲬⲈ ⲚⲦⲈⲚⲈⲔⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲚⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲒϢϮ ⲈⲔⲈⲦⲀⲔⲞ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲦⲀⲔⲞ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϮⲔⲨⲂⲰⲦⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲘⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲖ ⲘⲪⲈ.