ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲤϪⲞⲖϨ ⲘⲪⲢⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲞϨ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈⲤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈϤⲦⲞⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲤⲀⲪⲈ ⲘⲒⲂ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲘⲂⲞⲔⲒ ⲈⲤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤϮⲚⲀⲔϨⲒ ⲈⲤⲘⲞⲔϨ ⲈⲤⲚⲀⲘⲒⲤⲒ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲘⲎⲒⲚⲒ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲚⲀⲞⲨⲀⲚ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲠⲈ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲌⲚⲀⲪⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲒⲚⲦⲀⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲌⲚⲬⲖⲞⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲀⲪⲎⲞⲨⲒ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤⲤⲀⲦ ⲀϤⲰϢϮ ⲘⲪⲢⲈⲄ ⲚⲚⲒⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲤϢⲀⲚⲘⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈϤⲞⲘⲔϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲘⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲚϨⲰⲞⲨⲦ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲂⲰⲦ ⲘⲂⲈⲚⲒⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲰⲖⲈⲘ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϨⲀ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲀⲤⲪⲰⲦ ⲈⲠϢⲀϤⲈ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲂⲦⲰⲦϤ ⲚⲀⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲀⲚⲞⲨϢⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϢⲞ ⲚⲈⲘ ⲤⲚϤ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲰⲦⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲘⲒⲬⲀⲎⲖ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲰⲦⲤ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲀϤⲂⲰⲦⲤ ⲞⲨⲂⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲞⲨⲂⲎⲞⲨ ⲈϮ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲬⲀ ⲘⲀ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϤ ⲠⲀⲢⲬⲈⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰⲢⲈⲘ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲈϤⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲘⲠϢⲰⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘ ϮϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲬⲢⲤ ϪⲈ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲀⲨϬⲢⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈⲚⲢⲈ ⲦⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ϢⲀ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲞⲘ ϪⲈ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲘⲂⲞⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈϤⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ϪⲈ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲀϤϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤⲘⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲚϨⲰⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲤ ⲚⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲈⲚϨ Ⲃ- ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲀ ⲞⲨⲀϦⲰⲘ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤϨⲰⲖ ⲈⲠϢⲀϤⲈ ⲚϪⲈϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲪⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϢⲀⲚⲞⲨϢⲤ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲪⲀϢⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϨⲞ ⲘⲠⲒϨⲞϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲞϤ ⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲒⲀⲢⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰϤ ⲀϤⲞⲘⲔ ⲘⲠⲒⲒⲀⲢⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲪⲀϨⲞⲨ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲰⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ϨⲒϪⲈⲚ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲂⲰⲦⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲘⲠⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ [ ]