ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒϢⲰ ⲚⲦⲈⲪⲒⲞⲘ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲒⲚⲦⲀⲠ ϨⲒϪⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲌⲚⲀⲪⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲆⲚⲬⲖⲞⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲦⲀⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲚⲈϤⲀⲪⲎⲞⲨⲒ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀϤⲞⲚⲒ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲆⲀⲖⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲨⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲀ ⲞⲨⲖⲀⲂⲞⲒ ⲈⲢⲈ ⲢⲰϤ ⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰϤ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ]- ⲚⲦⲈϤϪⲞⲘ ⲚⲀϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲈⲢϦⲞⲦ ϨⲒ ⲚⲈϤⲀⲪⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϦⲞⲖϦⲈⲖ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲈⲢϦⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲚϪⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲰⲦⲤ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲢⲰϤ ⲚⲀϤ ⲈϪⲰ ⲚϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲚϪⲈⲞⲨⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲰⲦⲤ ⲚⲘⲂ ⲚⲀⲂⲞⲦ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰϤ ⲈϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲈϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲤⲔⲨⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲂⲰⲦⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲈϬⲢⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲀϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲪⲨⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϢⲖⲞⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲞⲨⲢⲀⲚ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ϨⲒ ⲠϪⲰⲘ ⲘⲠⲰⲚϦ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎ ⲂⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϦⲈⲖϦⲞⲖϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲐⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ. ⲓ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲤⲒⲀ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲦⲤⲎϤⲒ ⲤⲈⲚⲀϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲚⲦⲤⲎϤⲒ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ Ⲃ- ⲚⲦⲀⲠ ϨⲒϪⲰϤ ⲠⲈ ⲈⲨⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨϨⲒⲎⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲆⲢⲀⲔⲰⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈϤⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲢⲈ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒⲰⲦϤ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲈϤⲈⲢϦⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲒⲢⲒ ⲚϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲐⲢⲈ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲒⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲤⲰⲢⲈⲘ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲈⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲨⲐⲀⲘⲒⲈ ϨⲨⲔⲰⲚ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲢϦⲞⲦ ⲚⲦⲤⲎϤⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲚϦ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈϮ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϮϨⲨⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲀⲚ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤϨⲨⲔⲰⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲐⲢⲈ ⲚⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲀⲘⲀⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈⲘϨⲈⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲂⲰⲔ ⲈϤⲈϢⲞⲖϨⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲞⲨϪⲒϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲚⲈⲘ ⲦⲞⲨⲦⲈϨⲚⲒ ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ϨⲖⲒ ϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϢⲰⲠ ⲒⲈ ⲈϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲰⲖϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦϤ ⲒⲈ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲒⲈ ⲦⲎⲠⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲤⲂⲰ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤϤⲒⲰⲠ ⲚⲦⲎⲠⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈϤⲎⲠⲒ ⲬⲜ ⲚⲈ.