ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲤⲒⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲢⲘⲆ ⲚϢⲞ ⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲈϤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲦⲞⲨⲦⲈϨⲚⲒ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤⲘⲎ ⲈⲦⲀⲒⲤⲞⲐⲘⲈⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲢⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲅ̅ ⲈⲨϨⲰⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲰⲆⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲈⲈⲘⲒ ⲈϮϨⲰⲆⲎ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲢⲘⲆ ⲚϢⲞ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ. ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲐⲰⲖⲈⲂ ⲚⲚⲞⲨϨⲂⲰⲤ ⲚⲈⲘ ⲤϨⲒⲘⲒ ϨⲀⲚⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲘⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲤⲈⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϨⲎⲖ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲦⲪⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ϢⲖⲞⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲍ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲒϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀⲘⲒⲈ ⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲰⲞⲨ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲀϨⲂ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲤϨⲈⲒ ⲚϪⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ϮⲚⲒϢϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲎⲢⲠ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲂⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲀϨⲄ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤϨⲨⲔⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲂϤ ⲈⲦⲈϤⲦⲈϨⲚⲒ ⲒⲈ ⲦⲈϤϪⲒϪ ⲓ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲐⲚⲀⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲢⲠ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲂⲞⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲐⲎⲦ ⲚⲎⲢⲠ ⲚⲀⲔⲢⲀⲦⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϪⲰⲚⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲂⲀⲤⲀⲚⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲐⲎⲚ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲦϨⲈⲘⲔⲞ ⲈϤⲈϢⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤϨⲨⲔⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲒϢⲰⲖϨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲔⲈⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲨϢⲀⲚⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϦⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲨⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲘⲰⲒⲦ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲞⲨⲘⲞⲨⲘⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲚϦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲈⲤⲞⲨⲰⲂϢ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠϢⲰⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ϮϬⲎⲠⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϨⲒϪⲰϤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲎϤⲒ ⲈⲤϨⲒⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ϮϬⲎⲠⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈⲔⲰⲤϦ ⲞⲨⲞϨ ⲰⲤϦ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲰⲤϦ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ϮϬⲎⲠⲒ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈϤⲰⲤϦ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲎϤⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈⲤϨⲒⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲤⲎϤⲒ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲦⲈⲔⲤⲎϤⲒ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ϬⲈⲖ ⲠⲒⲤⲘⲀϨ ⲚⲀⲖⲞⲖⲒ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈϤⲤⲎ ϤⲒ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϬⲈⲖ ⲠⲒⲀⲖⲞⲖⲒ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϮⲚⲒϢϮ ⲚϨⲢⲰⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲂⲞⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲰⲘⲒ ⲚϮϨⲢⲰⲦ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲚⲞϤ ϦⲈⲚϮϨⲢⲰⲦ ϢⲀ ⲚⲒⲬⲀⲖⲒⲚⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲐⲰⲢ ⲚⲞⲨϢⲞ ⲚⲈⲘ ⲬⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ.