ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈϤⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲌⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲌ ⲚⲈⲢϦⲞⲦ ⲚϦⲀⲈ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲈⲘⲂⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲒⲞⲘ ⲚⲀⲂⲀϪⲎ ⲒⲚⲒ ⲈϤⲘⲞⲨϪⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨϬⲢⲞ ⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤϨⲨⲔⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲎⲠⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲀⲂⲀϪⲎⲒⲚⲒ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲨⲐⲀⲢⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲎ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ. ⲅ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲚϮϨⲰⲆⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲚⲈⲘ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲒⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲚⲈⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲞⲒ ⲚϢⲪⲎ ⲢⲒ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲔⲘⲰⲒⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲀⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲇ̅ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲚⲚⲈϤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲈⲒ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲔⲘⲈⲐⲘⲎ ⲒⲀⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈϮⲤⲔⲨⲚⲎ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲠϢⲰⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲌ ⲚⲈⲢϦⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϨⲂⲰⲤ ⲚⲒⲀⲨ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦⲞⲨ ⲈⲨⲪⲞⲢⲒ ⲈⲨⲘⲎⲢ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲞⲨϮⲠⲒ ⲚϨⲀⲚⲘⲞϪϦ ⲚⲚⲞⲨⲂ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲀϤϮ ⲘⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚϮⲌ ⲘⲪⲨⲀⲖⲎ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲂⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞϨ ⲚϪⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ϢⲀⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲀⲒⲈⲢϦⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ.