ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈϢ ⲚⲈⲦⲈⲚⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲂⲞⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϪⲈϢ ⲦⲈϤⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨϢⲀϢⲒ ⲈϤϨⲰⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲦⲞⲂ ⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲦⲈϤϨⲨⲔⲰⲚ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲘⲀϨⲂ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϪⲰϢ ⲚⲦⲈϤⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲤⲚⲞϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲀ ⲞⲨⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲀⲨⲘⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲘⲀϨⲄ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϪⲰϢ ⲚⲦⲈϤⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲒⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲞⲨⲘⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲤⲚⲞϤ. ⲉ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ϪⲈ ⲀⲔϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲀⲒ ⲋ̅ ϪⲈ ⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲪⲞⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲔϮ ⲤⲚⲞϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲤⲰ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲔϨⲀⲠ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲀⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲆ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϪⲰϢ ⲚⲦⲈϤⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲢⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲈⲢⲔⲀⲨⲘⲀ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲔⲀⲨⲘⲀ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲔⲀⲨⲘⲀ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲀⲒⲈⲢϦⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲈ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϪⲰϢ ⲚⲦⲈϤⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲈⲢⲬⲀⲔⲒ ⲚϪⲈⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲞⲨⲞϪⲞⲨⲈϪ ⲚⲚⲞⲨⲖⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϪⲰϢ ⲚⲦⲈϤⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲒⲀⲢⲞ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲠⲒⲈⲨⲪⲢⲀⲦⲎ ⲤⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲞⲨⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲤⲞⲂϮ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲈⲦⲤⲀⲚⲒⲘⲀ ⲚϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲪⲢⲎ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲮⲈⲨⲆⲞⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲄ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲨⲤⲰϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲬⲢⲞⲨⲢ. ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲀⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲄⲀⲢ ⲚⲒϦ ⲚⲈⲈⲨⲒⲢⲒ ⲚϨⲀⲚⲘⲎ ⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲐⲞⲨⲰⲦⲞⲨ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲎⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲢⲰⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲘⲞϢⲒ ⲈϤⲂⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤϢⲒⲠⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲞⲨⲰⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲈⲦϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲘⲀⲔⲈⲆⲰⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϪⲰϢ ⲚⲦⲈϤⲪⲨⲀⲖⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲀⲎⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈϢ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲘⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲈϤⲢⲎϮ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲦⲀ ⲢⲰⲘⲒ ϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϮⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ ⲈⲄ ⲚⲦⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲂⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ϮⲚⲒϢϮ ⲀⲨⲈⲢⲠⲈⲤⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϮ ⲚⲀⲤ ⲘⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲎⲢⲠ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲂⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒϪⲰⲚⲦ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎⲤⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨⲪⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲦⲰⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘ ⲠⲞⲨⲘⲀ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲀⲖ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϪⲒⲚϬⲰⲢ ⲚϢⲒ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢϦⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲖ ⲈⲦⲞϢ ⲈⲘⲀϢⲰ.