ⲓ̅ⲍ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲌ ⲘⲪⲨⲀⲖⲎ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲦⲀⲦⲀⲘⲞⲔ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲚϮⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲞⲢⲚⲎ ⲐⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲃ̅ ⲐⲎ ⲈⲦⲀ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ ⲀⲨⲐⲒϦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲎⲢⲠ ⲚⲦⲈⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲖⲦ ⲈⲠϢⲀϤⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲞⲨⲐⲎ ⲢⲒⲞⲚ ⲚⲔⲞⲔⲔⲞⲤ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲢⲀⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲌⲚⲀⲪⲈ ϨⲒϪⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲒⲚⲦⲀⲠ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀⲤϪⲞⲖϨ ⲚⲞⲨϨⲂⲰⲤ ⲚϬⲎϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲔⲞⲔⲔⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲞⲒ ⲚⲒⲈⲂ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲚⲀⲘⲎⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲪⲞⲦ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϦⲈⲚⲦⲈⲤϪⲒϪ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲰϤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲉ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲦⲈⲤⲦⲈϨⲚⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲐⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲐⲘⲀⲨ ⲚⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϤϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲤⲐⲀϦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲀⲔⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲀⲘⲞⲔ ⲈⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎ ⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦϤⲀⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲌ ⲚⲀⲪⲈ ϨⲒϪⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲒ ⲚⲦⲀⲠ. ⲏ̅ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ϤϢⲞⲠ ⲀⲚ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲚⲀ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲞⲨⲢⲀⲚ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ϨⲒ ⲠϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠϢⲀ ⲚⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚⲎ ϪⲈ ϤϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ϤϢⲞⲠ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲈⲒ ⲑ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲂⲰ ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲀϮ ⲈϮⲌ ⲚⲀⲪⲈ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲚⲈⲈⲢⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲓ̅ ⲚⲀⲒ ⲌⲚⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲠⲒⲈ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲬⲈⲦ ϤⲰⲞⲠ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ϤⲚⲀⲞϨⲒ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚϤϢⲞⲠ ⲀⲚ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲰϤ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲌ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒ ⲚⲦⲀⲠ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ Ⲓ- ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨϬⲒ ⲚⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲦⲞⲨϪⲞⲘ ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒⲤ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲈⲂⲰⲦⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈϤϬⲢⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲐⲀϨⲈⲘ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲒⲘⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲢⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ϨⲀⲚⲖⲀⲞⲤ ⲚⲈⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲚⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒ ⲚⲦⲀⲠ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲈⲘⲈⲤⲦⲈ ϮⲠⲞⲢⲚⲎ ⲤⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲘⲘⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲬⲀⲤ ⲈⲤⲂⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲤⲤⲀⲢⲜ ⲈⲨⲈⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲈⲨⲈⲢⲞⲔϨⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲰⲘ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲦⲎⲒⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲈⲒⲢⲒ ⲚⲦⲈϤⲄⲚⲰⲘⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈϮ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲘⲠⲒⲐⲎ ⲢⲒⲞⲚ ϢⲀⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ϮⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ ⲦⲈ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈⲤ ⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ.