ⲓ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲰⲞⲨ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲤϨⲈⲒ ⲚϪⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ϮⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀ ⲚⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚⲚⲒⲒϦ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚϨⲀⲖⲎⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤⲰϤ ⲘⲘⲈⲤⲦⲞⲨ ⲅ̅ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲘⲂⲞⲚ ⲘⲠⲒⲎⲢⲠ ⲚⲦⲈⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲞϮ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲤϪⲈⲢϪⲈⲢ ⲀⲨⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲚⲀ ⲠⲀⲖⲀⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲤⲈⲢϦⲞⲦ ⲉ̅ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲞⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲚϪⲈⲚⲈⲤⲚⲞⲂⲒ ϢⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲈⲤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ. ⲋ̅ ⲘⲞⲒ ⲚⲀⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲤϮϢⲈⲂⲒⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲞⲂⲞⲨ ⲚⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲤϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲤⲀⲪⲞⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲤⲐⲞⲦϤ ⲔⲞⲂϤ ⲚⲀⲤ ⲍ̅ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϪⲈⲢϪⲈⲢ ⲘⲎⲒϤ ⲚⲀⲤ ⲚⲈⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ϨⲎⲂⲒ ϪⲈ ⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲈⲤϨⲎⲦ ϪⲈ ϮⲚⲀϨⲈⲘⲤⲒ ⲈⲒⲞⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈϨⲎⲂⲒ. ⲏ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲨⲈⲒ ⲚϪⲈⲚⲈⲤⲈⲢϦⲞⲦ ⲞⲨⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲎⲂⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲔⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈⲢⲰⲔϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ϪⲈ ϤϪⲞⲢ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲤ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲢⲒⲘⲒ ⲈⲨⲈⲚⲈϨⲠⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲈⲢϪⲈⲢ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲨϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲤⲢⲰⲔϨ ⲓ̅ ⲈⲨⲈⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲦϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲠⲈⲤⲦϨⲈⲘⲔⲞ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲀⲤ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲀⲤ ϮⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦϪⲈⲢϪⲈⲢ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲤϨⲀⲠ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϢⲞϮ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲨⲈⲢⲒⲘⲒ ⲈⲨⲈⲈⲢϨⲎⲂⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀϢⲈⲠ ⲚⲞⲨⲄⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲞⲨⲄⲞⲘⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲄⲞⲘⲞⲤ ⲚϨⲀⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲰⲚⲒ ⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎ ⲤⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲈⲚⲤ ⲚⲈⲘ ϬⲎϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲖⲞⲤⲒⲢⲒⲔⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲔⲞⲔⲔⲒⲚⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲖⲈⲪⲀⲚⲦⲒⲚⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲈ ⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲈⲘ ϢⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲐⲨⲒⲚⲞⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲞⲘⲦ ⲚⲈⲘ ⲂⲈⲚⲒⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲘⲀⲢⲞⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲈⲘ ⲔⲨⲚⲀⲘⲰⲚⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲈⲘ ⲤⲞϪⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲎⲢⲠ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϨ ⲚⲈⲘ ⲤⲨⲘⲈⲆⲀⲖⲒⲞⲚ ⲚⲤⲞⲨⲞ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲂⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲐⲞ ⲚⲈⲘ ⲤⲰⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲈⲘ ⲤⲠⲞⲢⲀ ⲚⲦⲈϮⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈϮⲮⲨⲬⲎ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔⲈⲚⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲪⲒⲢⲒ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲞⲨϪⲈⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲚϪⲈⲚⲈϢⲞϮ. ⲓ̅ⲉ̅ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲦϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲠⲈⲤⲦϨⲈⲘⲔⲞ ⲈⲨⲈⲢⲒⲘⲒ ⲈⲨⲈⲈⲢϨⲎⲂⲒ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲀⲤ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲀⲤ ϮⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲐⲎ ⲈⲦϪⲞⲖϨ ⲘⲠⲒϢⲈⲚⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϬⲎϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲞⲔⲔⲒⲚⲞⲚ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲒⲈⲂ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲚⲀϢⲈⲚⲤⲞⲨⲈⲚϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲤϢⲰϤ ⲚϪⲈⲦⲀⲒⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲈϤⲈⲢϨⲈⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲦ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲤⲢⲰⲔϨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚⲒ ⲚⲦⲀⲒⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ⲔⲀϨⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲞⲨⲀⲪⲈ ⲈⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲢⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲈⲨⲈⲢϨⲎⲂⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲀⲤ ϮⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨⲈϪⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ ⲈⲀⲨⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲤⲦⲀⲒⲞ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲤϢⲰϤ. ⲕ̅ ⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲞ ⲦⲪⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϨⲀⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϪⲞⲢ ⲀϤⲈϢ ⲞⲨϦⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲖ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲚⲒ ⲘⲘⲎⲬⲀⲚⲎ ⲀϤⲂⲈⲢⲂⲞⲢϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲒ ⲤⲚⲀϨⲈⲒ ⲚϪⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϨⲒⲦⲤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϮⲚⲒϢϮ ⲚⲖⲨⲘⲚⲎ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ ⲚⲚⲞⲨϪⲈⲘⲤ ϪⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲤⲘⲎ ⲚⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲢⲈϤϪⲰ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲚⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚϦⲎϮ ϪⲈ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲬⲚⲒⲦⲎⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲚⲞⲨϪⲈⲘⲞⲨ ⲚϦⲎϮ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲤⲘⲎ ⲘⲘⲞⲨⲖⲰⲚ ⲚⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲎϮ ϪⲈ ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϦⲎⲂⲤ ⲚⲚⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϦⲎϮ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲞⲨⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲈⲖⲈⲦ ⲚⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲎϮ ϪⲈ ⲚϪⲈⲚⲈϢⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲈⲦⲚⲒϢϮ ϪⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲪⲀϦⲢⲒ ⲀⲨⲤⲰⲢⲈⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲈⲘ ⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϦⲈⲖϦⲞⲖⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ.