ⲓ̅ⲑ̅
ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲎⲖⲞⲨⲒⲀ ⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ϮϪⲞⲘ ⲚⲀ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈϪⲈ ⲚⲈϤϨⲀⲠ ϨⲀⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ ⲀϤϮϨⲀⲠ ⲈϮⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲞⲢⲚⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲈⲘⲠϢⲒϢ ⲘⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲤ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲘⲀϨ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲎⲖⲞⲨⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲤⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲈϤⲈϢⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲆ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲆ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲖⲖⲎ ⲖⲞⲨⲒⲀ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦⲈϤϨⲎ ⲚⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲒϢϮ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲚⲈⲘ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲤⲘⲎ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϦⲀⲢⲀⲂⲀⲒ ⲈⲨϪⲞⲢ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲎ ⲖⲞⲨⲒⲀ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. ⲍ̅ ⲘⲀⲢⲈⲚⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲐⲈⲖⲎⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚϮⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲞⲠ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤϢⲈⲖⲈⲦ ⲈⲦⲀⲨⲤⲈⲂⲦⲰⲦⲤ ⲚⲀϤ ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤϮ ϨⲒⲰⲦⲤ ⲚⲞⲨϢⲈⲚⲤ ⲈϤⲪⲞⲢⲒ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲠⲒϢⲈⲚⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲤϦⲀⲒ ϪⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲘⲞⲨ ⲈⲠⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ϨⲀⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϨⲈⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲀⲒⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲘⲪⲰⲢ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨϢⲪⲎⲢ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲦⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲦⲪⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨϨⲐⲞ ⲈϤⲞⲨⲰⲂϢ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰϤ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲘⲠⲒϨⲀⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲆⲒⲔⲈⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲞⲚⲒ ⲠⲈ ⲚⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲬⲖⲞⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲀⲪⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϨⲂⲰⲤ ϨⲒⲰⲦϤ ⲈϤⲚⲞϪϦ ϦⲈⲚⲠⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲐⲰⲢ ⲈⲨⲞⲨⲰⲂϢ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϢⲈⲚⲤ ⲈⲨⲪⲞⲢⲒ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲎϤⲒ ⲈⲤϨⲒⲞⲨⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲀⲢⲒ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲈⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲂⲰⲦ ⲘⲂⲈⲚⲒⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲈϨⲰⲘⲒ ⲚϮϨⲢⲰⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲎⲢⲠ ⲘⲠϪⲰⲚⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲈϤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲀⲖⲰϪ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲪⲢⲎ ⲈϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϨⲎⲖ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲦⲪⲈ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲐⲰⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪϮ ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲒⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲚⲒⲬⲒⲖⲒⲀⲢⲬⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲚⲒϪⲰⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲐⲰⲢ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈⲘϨⲈⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲂⲰⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲒϢϮ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ ⲈⲨⲐⲞⲨⲎⲦ ⲈⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒ ⲠⲒϨⲐⲞ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀϨⲈ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲈⲘⲀϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲮⲈⲨⲆⲞⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒⲢⲒ ⲚⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ⲈⲀⲨⲤⲰⲚϨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϬⲒ ⲚϮⲦⲈⲂⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲎ ⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲦⲈϤϨⲨⲔⲰⲚ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲘⲠⲒ ⲈⲨⲞⲚϦ ⲈϮⲖⲨⲘⲚⲎ ⲈⲐⲘⲞϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲐⲎⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲀⲨϦⲞⲐⲂⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲤⲎϤⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒ ⲠⲒϨⲐⲞ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲤⲀⲢⲜ.