ⲕ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲀϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠϢⲞϢⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨⲚ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲀⲖⲎⲤⲒⲤ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲠⲒϨⲞϤ ⲠⲒⲀⲢⲬⲈⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲞⲚϨϤ ⲚⲞⲨϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲅ̅ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲚⲞⲨⲚ ⲀϤⲘⲀϢⲐⲀⲘ ⲈⲢⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲂ ⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲤⲰⲢⲈⲘ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲀⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲦⲞⲨⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲚⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲀⲨϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲀⲨϮϨⲀⲠ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲮⲨⲬⲎ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲈϤϨⲨⲔⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϬⲒ ⲚⲦⲈϤⲦⲈⲂⲤ ⲈⲦⲞⲨⲦⲈϨⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲦⲞⲨϪⲒϪ ⲀⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲞⲨϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲘⲠⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲀⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚϨⲞⲨⲒϮ. ⲋ̅ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚϨⲞⲨⲒϮ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲚⲈϤϪⲈⲘ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲞⲨ ⲘⲘⲀϨⲂ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲎⲂ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲠⲒϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲨⲈⲂⲈⲖ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲤⲰⲢⲈⲘ ⲚⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒϤⲦⲞⲨ ⲖⲀⲔϨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲄⲰⲄ ⲚⲈⲘ ⲀⲄⲰⲄ ⲈⲨⲈⲐⲞⲨⲰⲦⲞⲨ ⲈⲠⲒⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲦⲞⲨⲎⲠⲒ ⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒϢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲒⲞⲘ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈϪⲈⲚ ϮⲞⲨⲎϢⲤⲒ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲔⲰϮ ⲈϮⲠⲀⲢⲈⲘⲂⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲂⲀⲔⲒ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲞⲨⲞⲘⲞⲨ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦⲤⲰⲢⲈⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϮⲖⲨⲘⲚⲎ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲈⲐⲘⲞϨ ⲚⲐⲎⲚ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲮⲈⲨⲆⲞⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲂⲀⲤⲀⲚⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈϪⲰⲢϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲞⲂϢ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲈϤϨⲞ ⲚⲈⲘ ⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘ ⲘⲀⲚⲦⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲒϢϮ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚϨⲀⲚϪⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲔⲈϪⲰⲘ ⲈⲦⲈ ⲪⲀ ⲠⲰⲚϦ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠⲒϪⲰⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨϨⲂⲎⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲪⲒⲞⲘ ϮⲚⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲦⲈⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘ ⲀⲘⲈⲚϮ ⲀⲨϮ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲦⲈⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨϨⲂⲎⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘ ⲀⲘⲈⲚϮ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϮⲖⲨⲘⲚⲎ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲈⲐⲘⲞϨ ϨⲒ ⲐⲎⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘϤ ⲈϤⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϮⲖⲨⲘⲚⲎ ⲚⲬⲢⲰⲘ.