ⲕ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲪⲈ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲔⲀϨⲒ ⲘⲂⲈⲢⲒ ϮⲪⲈ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲞⲨⲒϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲒⲞⲘ ϪⲈ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲤⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϢⲈⲖⲈⲦ ⲈⲤⲤⲈⲖⲤⲰⲖ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲤ ϮⲤⲔⲨⲚⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲤⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲇ̅ ⲈϤⲈϤⲈⲦ ⲈⲢⲘⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈ ⲘⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲎⲂⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲢⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈ ϦⲒⲤⲒ ϢⲰⲠⲒ ϪⲈ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲚⲒϨⲞⲨⲀϮ ⲀⲨⲤⲒⲚⲒ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲂⲈⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲀⲀⲒⲦⲞⲨ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲤϦⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲤⲈⲚϨⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲖⲀⲪⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰ ϮⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲘⲞⲨⲘⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲚϦ ⲚϪⲒⲚϪⲎ. ⲍ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ⲈϤⲈⲈⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲚⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲚϢⲎⲢⲒ. ⲏ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢϢⲖⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲦⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϤϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲀⲘϢⲈ ⲒϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲠⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚϮⲖⲨⲘⲚⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲐⲎⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲘⲞⲨ ⲘⲘⲀϨⲂ ⲠⲈ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲌ ⲘⲪⲨⲀⲖⲎ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲌ ⲚⲈⲢϦⲞⲦ ⲚϦⲀⲈ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲦⲀⲦⲀⲘⲞⲔ ⲈϮϢⲈⲖⲈⲦ ⲦⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲖⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲠϢⲰⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲀϤⲦⲀⲘⲞⲒ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪϮ ⲓ̅ⲁ̅ ⲐⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲐⲘⲈϨ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈⲤⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲒⲀⲤⲠⲒⲤ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲬⲢⲒⲤⲦⲀⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲤ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲞⲂⲦ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲒⲂ ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲂ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲚⲒⲠⲨⲖⲰⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲀⲚ ⲈⲨⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲚϮⲒⲂ ⲘⲪⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲓ̅ⲅ̅ ⲤⲀⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲄⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲤⲀⲢⲎⲤ ⲘⲘⲞⲤ ⲄⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲘⲈⲚⲦ ⲚⲦⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲄⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲠⲈⲘϨⲒⲦ Ⲅ- ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲞⲂⲦ ⲚⲦⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲒⲂ ⲚⲤⲈⲚϮ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒⲰⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲒⲒⲂ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲔⲀϢ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲦⲞⲦϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲒ ⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲤϢⲐⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲤⲤⲞⲂⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲂⲀⲔⲒ ⲚⲈⲞⲨⲦⲈⲦⲢⲀⲄⲰⲚⲞⲚ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲈⲤϢⲒⲎ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲦⲈⲤⲞⲨⲎϢⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲒ ⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲀϤϪⲈⲘⲤ ⲈⲤⲞⲒ ⲘⲒⲂ ⲚϢⲞ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲚϢⲒⲎ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲤⲞⲨⲎ ϢⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲤϬⲒⲤⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲞⲨϨⲨⲤⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲒ ⲘⲠⲈⲤⲤⲞⲂⲦ ⲀⲨϪⲈⲘϤ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲚⲢⲘⲆ ⲚϢⲞ ⲠϢⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲀ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲔⲰϮ ⲘⲠⲒⲤⲞⲂⲦ ϮϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲤⲈⲚϮ ⲚⲀⲤⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲒⲀⲤⲠⲒⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϮⲂⲀⲔⲒ ⲚⲀⲤⲞⲒ ⲠⲈ ⲚⲒⲈⲂ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲂⲀϪⲎⲒⲚⲒ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲤⲈⲚϮ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲞⲂⲦ ⲚⲦⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲨⲔⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲰⲚⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲦⲀⲒⲎ ⲞⲨⲦ ϮⲤⲈⲚϮ ⲚϨⲞⲨⲒϮ ⲚⲈⲞⲨⲒⲀⲤⲠⲒⲤ ⲦⲈ ϮⲘⲀϨⲂϮ ⲞⲨⲤⲀⲠⲪⲒⲢⲞⲤ ⲦⲈ ϮⲘⲀϨⲄϮ ⲞⲨⲔⲀⲢⲬⲎ ⲆⲰⲚ ⲦⲈ ϮⲘⲀϨⲆ ⲞⲨⲤⲘⲀⲢⲀⲔⲆⲞⲤ ⲕ̅ ϮⲘⲀϨⲈ ⲞⲨⲤⲀⲢⲆⲞⲚⲒⲜ ϮⲘⲀϨ ⲞⲨⲤⲀⲢⲆⲒⲚⲞⲚ ϮⲘⲀϨⲌ ⲞⲨⲬⲢⲒⲤⲞⲖⲒⲚⲐⲞⲚⲤ ϮⲘⲀϨⲎ ⲞⲨⲂⲨⲢⲒⲖⲖⲞⲤ ϮⲘⲀϨⲐϮ ⲞⲨⲆⲞⲠⲀⲦⲒⲞⲚ ϮⲘⲀϨⲒϮ ⲞⲨϨⲨⲀⲔⲨⲚⲐⲒⲚⲞⲚ ϮⲘⲀϨⲒⲀ ⲞⲨⲔⲨⲤⲞⲠⲀⲢⲀⲤⲞⲤ ϮⲘⲀϨⲒⲂ ⲞⲨⲀⲘⲈⲐⲒⲦⲞⲤ ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲂ ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲘⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎ ⲤⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϢⲐⲈϨ ⲚⲦⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲂⲀϪⲎ ⲒⲚⲒ ⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲈⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲤⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲂⲀⲔⲒ ⲚⲀⲤⲈⲢⲚⲬⲢⲒⲀ ⲘⲪⲢⲎ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲒⲒⲞϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲠⲰⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲤϦⲎⲂⲤ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲘⲞϢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲤⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲨⲈⲒⲚⲒ ⲘⲠⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲦⲒⲘⲎ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲤⲠⲨⲖⲰⲚ ⲚⲚⲞⲨϢⲐⲀⲘ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈ ⲈϪⲰⲢϨ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲕ̅ⲋ̅ ⲈⲨⲈⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲚⲈ ϨⲖⲒ ⲈϤⲤⲰϤ ϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚϨⲀⲚⲤⲰϤ ⲚⲚⲈ ⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ Ⲓ- ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠⲒϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲎⲂ.