ⲕ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲒ ⲈⲞⲨⲒⲀⲢⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲚϦ ⲈϤⲪⲞⲢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲬⲢⲒⲤⲦⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ. ⲃ̅ ϦⲈⲚ ⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲈⲤϢⲐⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲀⲢⲞ ⲤⲀⲘⲚⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲘⲚⲀⲒ ⲞⲨϢϢⲎⲚ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲈϤⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲒⲂ ⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲀⲒ ϦⲀⲢⲀ ⲀⲂⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϪⲰⲂⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒϢϢⲎⲚ ⲈⲨⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲚⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲰϤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲚⲈϤϢⲰⲠⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲎⲂ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲠϪⲰⲚⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲈϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϨⲒ ⲦⲞⲨⲦⲈϨⲚⲒ. ⲉ̅ ⲚⲚⲈ ⲈϪⲰⲢϨ ϢⲰⲠⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲬ ⲢⲒⲀ ⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲪⲢⲎ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲤⲈⲚϨⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲞⲨⲀⲂ ϨⲀⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲀⲘⲈ ⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲍ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲎⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲎⲞⲨ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϪⲰⲘ. ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ ⲀⲒϨⲒⲦⲦ ⲈⲠⲈⲤⲎ ⲦⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲚⲀⲒ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲘⲪⲰⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨϢⲪⲎⲢ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲦⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϪⲰⲘ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲂ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϪⲰⲘ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀϤϦⲰⲚⲦ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲐⲰⲖⲈⲂ ⲘⲀⲢⲈϤⲐⲰⲖⲈⲂ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲐⲘⲀⲒⲞϤ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲞⲨⲂⲞϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲎⲞⲨ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲠⲀⲂⲈⲬⲈ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϮⲚⲀϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲖⲪⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰ ϮⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲒⲢⲒ ⲚⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒϢϢⲎⲚ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲨⲖⲰⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲒⲞⲨϨⲰⲢ ⲆⲈ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲘⲀⲄⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲀⲘϢⲈ ⲒϦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚϮⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲒⲦⲀⲞⲨⲞ ⲘⲠⲀⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϮⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲆⲀⲨⲒⲆ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲒⲞⲨ ⲈϢⲀϤϢⲀⲒ ⲚⲦⲞⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲈⲘ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ϮϢⲈⲖⲈⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲂⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲒ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲚϦ ⲚϪⲒⲚϪⲎ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϪⲰⲘ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲞⲨϨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨϨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲈⲢϦⲞⲦ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠⲀⲒϪⲰⲘ ⲓ̅ⲑ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀϪⲰϪ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲈⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈⲈⲖ ⲠⲈϤⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲚⲈⲘ ϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲦⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠⲀⲒϪⲰⲘ. ⲕ̅ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲀⲘⲞⲨ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ.