ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲬⲚⲀϢⲈⲢⲞⲨⲰ ⲀⲚ ⲰⲪⲢⲰⲘⲒ ϦⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϮϨⲀⲠ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲔϮ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲀⲔϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲔ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲰⲔ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲀ ⲪⲎ ⲈⲦϮϨⲀⲠ. ⲃ̅ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠⲒϨⲀⲠ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϢⲞⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲅ̅ ⲬⲘⲈⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲪⲀⲒ ⲰⲪⲢⲰⲘⲒ ⲪⲎ ⲈⲦϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲢⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϨⲰⲔ ⲞⲚ ϪⲈ ⲀⲚ ⲬⲚⲀϢⲪⲰⲦ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲒϨⲀⲠ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲇ̅ ϢⲀⲚ ⲔⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲚ ⲚϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲢⲈϤⲈⲢⲀⲚⲈⲬⲈⲤⲐⲈ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲔⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ϮⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ. ⲉ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲆⲈ ⲦⲈⲔⲘⲈⲦⲚⲀϢⲦϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔϨⲎⲦ ⲚⲀⲦⲞⲨⲈⲘϨⲐⲎϤ ⲔϨⲒ ϪⲰⲚⲦ ⲚⲀⲔ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϪⲰⲚⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪϮ ⲋ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ. ⲍ̅ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲏ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϢϬⲚⲎⲚ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϮⲘⲀϮ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲐⲘⲎⲒ ⲈⲨⲐⲎⲦ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦϬⲒ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲨϪⲰⲚⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲂⲞⲚ ⲑ̅ ⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲈϪⲈⲚ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ. ⲓ̅ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲈⲦⲢⲈϤϬⲒϨⲞ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲚ ⲤⲈⲚⲀⲦⲀⲔⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲈⲚⲒⲐⲘⲎⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲪⲨⲤⲒⲤ ⲤⲈⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲤⲈⲞⲒ ⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲐⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲠⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲦⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲚⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲞⲨⲦⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲒⲈ ⲈⲨⲚⲀⲈⲢⲠⲔⲈⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲤⲐⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲔϮⲢⲀⲚ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲔⲘⲞⲦⲈⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲔⲈⲢⲔⲀⲐⲎⲔⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲐⲎⲔ ⲬⲎ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲚⲒⲂⲈⲖⲖⲈⲨ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲀⲔⲒ. ⲕ̅ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲦϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲀϦ ⲚⲚⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲈⲢⲈ ⲐⲘⲞⲢⲪⲎ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲒ ⲚⲦⲞⲦⲔ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲞⲨⲚ ⲈⲦϮⲤⲂⲰ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲔϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲔ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲒⲰⲒϢ ⲈϢⲦⲈⲘϬⲒⲞⲨⲒ ⲔϬⲒⲞⲨⲒ ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲚⲰⲒⲔ ⲔⲞⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰϤ ⲚⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲔⲞⲒ ⲚⲔⲀⲖⲠ ⲈⲢⲪⲈⲒ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲔϢⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲪⲢⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒⲤⲈⲂⲒ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲔϢⲀⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲈⲔⲞⲒ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎ ⲤⲚⲦⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲠⲈⲔⲤⲈⲂⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲞⲨⲚ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲀⲢⲈϨ ⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲬⲒ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲤⲈⲚⲀⲞⲠⲤ ⲈⲨⲤⲈⲂⲒ ⲕ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲪⲨⲤⲒⲔⲎ ⲘⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲈⲤϪⲰⲔ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲔ ϦⲀ ⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲈⲂⲒ ϪⲈ ⲀⲔⲈⲢ ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲈⲐⲞⲨⲞⲚϨ ⲠⲈ ⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲤⲈⲂⲒ ⲀⲚ ⲈⲐⲞⲨⲞⲚϨ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲈⲂⲒ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲈⲂⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀϦⲈⲚⲞⲨⲤϦⲀⲒ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ.