ⲅ̅
ⲁ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈ ⲠϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲒⲈ ⲀϢ ⲠⲈ ⲠϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒⲤⲈⲂⲒ. ⲃ̅ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦⲞⲨ ⲈⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲅ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲨⲈⲢⲀⲦⲚⲀϨϮ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲎ ⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲚⲀⲔⲈⲢϤ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲪϮ ⲇ̅ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲘⲀⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲢⲈϤϪⲈⲘⲈⲐⲘⲎ ⲒⲞⲨⲞϨ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲢⲈϤϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲔⲘⲀⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔϬⲢⲞ ⲈⲨⲚⲀϮ ϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲔ. ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀϨⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞϤ ⲘⲎ ⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲚⲀⲒⲚⲒ ⲘⲠⲈϤϪⲰⲚⲦ ⲀⲒϪⲰ ⲘⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲰⲘⲒ ⲋ̅ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲰⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲒⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲤⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲰ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞⲚ ϪⲈ ϢⲀⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲚⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲒ ⲚⲀⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲞⲨϨⲀⲠ ⲬⲎ ϦⲀ ⲠϨⲀⲠ. ⲑ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲞⲨ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲀⲚ ⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲈⲘ ⲀⲢⲒⲔⲒ ⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲬⲎ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲈⲦⲔⲀϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲈⲦϢⲒⲚⲒ ⲚⲤⲀⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲢⲒⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢⲀⲦϢⲀⲨ ⲈⲨⲤⲞⲠ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲀⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲘϨⲀⲨ ⲈϤⲞⲨⲎⲚ ⲠⲈ ⲦⲞⲨϢⲂⲰⲂⲒ ⲀⲨⲈⲢⲬⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲖⲀⲤ ⲞⲨⲘⲀⲐⲞⲨⲒ ⲚϨⲞϤ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲀ ⲚⲞⲨⲤⲪⲞⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲢⲰⲞⲨ ⲘⲈϨ ⲚⲤⲀϨⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ϢⲀϢⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲤⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϪⲈⲚⲞⲨϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲪⲈⲚ ⲤⲚⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠϦⲞⲘϦⲈⲘ ⲚⲈⲘ ⲠⲦⲀⲖⲈⲠⲰⲢⲒⲀ ⲈⲦⲬⲎ ϨⲒ ⲚⲞⲨⲘⲰⲒⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲢⲰϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲐⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲠⲒ ϦⲀ ⲠⲒϨⲀⲠ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲘⲀⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲚⲞⲂⲒ ϢⲰⲠⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲪⲰⲢϪ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲠ ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϢⲀⲦ ⲘⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲨⲐⲘⲀⲒⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲒⲚϪⲎ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲘⲞⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲤⲰϮ ⲪⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲬⲀϤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲬ ⲰⲈⲂⲞⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲀϨϮ ⲚϨⲢⲎ ⲒϦⲈⲚ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲈⲪⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒϢⲞⲢⲠ ⲚⲚⲞⲂⲒ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲕ̅ⲋ̅ ϦⲈⲚ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲢⲈⲤϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲦⲈϤⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ϪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲐⲘⲀⲒⲞ ⲘⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲞⲨⲚ ⲠⲒϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲀⲨⲘⲀϢⲐⲀⲘ ⲈⲢⲰϤ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲀϢ ⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲪⲀ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲠ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϤⲚⲀⲘⲀⲒ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲑ̅ ϢⲀⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀ ⲚⲒⲔⲈⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀϨⲀ ⲪⲀ ⲚⲒⲔⲈⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲰⲞⲨ ⲠⲈ. ⲗ̅ ⲒⲤϪⲈ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲠⲤⲈⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲀϨϮ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲚⲀⲔⲈⲢϤ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲦⲈⲚⲚⲀⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ.