ⲉ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲀⲨⲐⲘⲀⲒⲞⲚ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲀϨϮ ⲘⲀⲢⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠϪⲒⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲈⲠⲀⲒϨⲘⲞⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲅ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲈⲢⲠⲔⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲨϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ. ⲇ̅ ϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲨⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ϮⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲆⲈ ⲈⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲉ̅ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲤϬⲒϢⲒⲠⲒ ϪⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲤⲪⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲦⲀϤⲦⲎ ⲒϤ ⲚⲀⲚ. ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲒ ⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲚⲞⲨⲤⲎ ⲞⲨ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲀⲤⲈⲂⲎⲤ. ⲍ̅ ⲘⲞⲄⲒⲤ ⲄⲀⲢ ϢⲀⲦⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲦⲀⲬⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲈⲘⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ. ⲏ̅ ϤⲦⲀϨⲞ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ. ⲑ̅ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈⲦⲀⲨⲐⲘⲀⲒⲞⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲈⲚⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲰⲚⲦ. ⲓ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲞⲒ ⲚϪⲀϪⲒ ⲀⲚϨⲰⲦⲠ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈⲦⲀⲚϨⲰⲦⲎ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲚⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲰⲚϦ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲈⲢⲠⲔⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲚϬⲒ ⲘⲠⲒϨⲰⲦⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲒⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲀⲪⲘⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀⲠⲒⲘⲞⲨ ϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚϦⲎ ⲦϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϢⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲰⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲈⲘⲘⲞⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ ϢⲞⲠ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲘⲞⲨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲀⲆⲀⲘ ϢⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲒ ⲚϮⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲀⲆⲀⲘ ⲈⲦⲈ ⲠⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲘⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀⲞⲨⲘⲎ ϢⲘⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲆⲰⲢⲈⲀ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲞⲨⲘⲎϢ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲀϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲠⲒϨⲀⲠ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲨⲔⲀⲦⲀⲔⲢⲒⲘⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲈⲨⲐⲘⲀⲒⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲀⲪⲘⲞⲨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲆⲰⲢⲈⲀ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲨⲈⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲀϤⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲒⲐⲘⲀⲒⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲐⲘⲀⲒⲞ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲘⲈⲦⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ. ⲕ̅ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲀϢⲀⲒ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀ ⲠⲈϤⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲀϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲀϢⲀⲒ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ. ⲕ̅ⲁ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϦⲈⲚⲪⲘⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲨⲰⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ.