ⲋ̅
ⲁ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞϤ ⲦⲈⲚⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲂⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲢϨⲞⲨⲞ. ⲃ̅ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚⲘⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲰⲤ ⲞⲚ ⲦⲈⲚⲚⲀⲰⲚϦ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲅ̅ ϢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚϬⲒⲰⲘⲤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲀⲚϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲇ̅ ⲀⲨⲔⲰⲤⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲰⲘⲤ ⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲒⲰⲦ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲂⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲚϦ. ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲰϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲈϢⲰⲠⲒ ⲞⲚ ⲈⲦⲈϤⲔⲈⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ. ⲋ̅ ⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲀⲨⲀϢϤ ⲚⲈⲘⲀϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲔⲰⲢϤ ⲚϪⲈⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ϪⲈ. ⲍ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲀϤⲘⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ. ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀⲚⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲰⲚϦ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲚ. ⲑ̅ ⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲪⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲈⲢϬⲞⲒⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈϤⲰⲚϦ ⲘⲘⲞϤ ϤⲰⲚϦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲰⲚϦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ⲈⲐⲚⲀⲘⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲚⲈϤⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀϨⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲦⲀϨⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨⲞⲚϦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲈⲢϬⲞⲒⲤ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ⲄⲀⲢ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲬⲎ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ϢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲀϤ ⲈⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲒⲦⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨ ⲒⲦⲈ ⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲎⲠ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲒⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲤⲂⲰ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϮ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲢⲈⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠϢⲰⲚⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϨⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠϬⲰϦⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϮⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲘⲀⲦⲀϨⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲂⲰⲔ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲦⲞⲨⲂⲞ. ⲕ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈⲘϨⲈ ⲠⲈ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒϢⲒⲠⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲦϦⲀⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲎ ⲪⲘⲞⲨ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲢⲈⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲦⲀϨⲈ ⲈⲠⲦⲞⲨⲂⲞ ⲠϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲒⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲪⲘⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ.