ⲍ̅
ⲁ̅ ϢⲀⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϤⲞⲒ ⲚϬⲞⲒⲤ ⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϤⲞⲚϦ. ⲃ̅ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ϦⲀ ϨⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲤⲤⲞⲚϨ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲞⲚϦ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤⲘⲀⲚⲘⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲀⲒ ⲀⲤⲔⲰⲢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲀⲒ. ⲅ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲈϤⲞⲚϦ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲀⲒ ϢⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲀⲤϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲔⲈϨⲀⲒ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲀⲒ ⲞⲨⲢⲈⲘϨⲎ ⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈϢⲦⲈⲘⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲀⲤϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲔⲈϨⲀⲒ. ⲇ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲨ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮⲞⲨⲦⲀϨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲉ̅ ⲈⲚϢⲞⲠ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚϮⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲢⲈ ⲚⲒⲠⲀⲐⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲞⲂⲒ ⲚⲒⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈⲠϮⲞⲨⲦⲀϨ ⲘⲪⲘⲞⲨ. ⲋ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚⲔⲰⲢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲀⲚⲘⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲚⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲂⲰⲔ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲂⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲠⲀⲤ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲤϦⲀⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞϤ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲚⲈⲘⲠⲒⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲠⲈ ⲈⲂⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲒⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϮⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲂⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲞⲤ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ. ⲏ̅ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲖⲰⲒϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲚⲀϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲠⲈ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲀⲒⲰⲚϦ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦⲀⲤⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ Ⲁ- ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲰⲚϦ. ⲓ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲒⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲈⲘ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦϬⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲠⲰⲚϦ ⲐⲀⲒ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲄⲀⲢ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲖⲰⲒϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀϤⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϦⲞⲐⲂⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲈⲚ ϤⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲞϨ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲤⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ⲈⲀⲨⲦⲎⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈϮⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ ⲚϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲘⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈϮⲞⲨⲀϢϤ ⲪⲀⲒ ⲠⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲈϮⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚϮⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲠⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲈϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϤϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦ ⲀⲚ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲠⲒⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ϤⲬⲎ ⲚⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲈϮⲞⲨⲀϢϤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲪⲀⲒ ⲠⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚϮⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϮⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲀⲒ ϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦ. ⲕ̅ⲁ̅ ϮϪⲒⲘⲒ ϨⲀⲢⲀ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ϤⲬⲎ ⲚⲀϨⲢⲀⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮϮⲘⲀϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲤⲀϦⲞⲨⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ϮⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲚⲀⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϦⲎⲔ ⲞⲨⲂⲈ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲀϨⲎⲦ ⲈϤⲈⲢⲈⲬ ⲘⲀⲖⲰⲦⲈⲨⲒⲚ ⲘⲘⲞⲒ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲚⲀⲘⲈⲖⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲦⲀⲖⲈⲠⲰⲢⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲚⲀϨⲘⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲘⲞⲨ ⲪⲀⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲎⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲀⲚⲞⲔ ϦⲈⲚⲠⲀϨⲎ ⲦⲘⲈⲚ ϮⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲆⲈ ϮⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ.