ⲏ̅
ⲁ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚϨⲀⲠ ϬⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲃ̅ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲀⲒⲦⲈⲚ ⲚⲢⲈⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲘⲞⲨ. ⲅ̅ ϮⲘⲈⲦⲀⲦϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲐⲎ ⲈⲚⲀϤϢⲰⲚⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲤⲀⲢⲜ Ⲁ- ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲀⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲒⲚⲒ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲀϤϨⲒ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈⲠϨⲀⲠ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲇ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲘⲀⲒⲞ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲘⲞϢⲒ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲉ̅ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲦⲤⲀⲢⲜ ⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲦⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲋ̅ ⲪⲘⲈⲨⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈϮⲤⲀⲢⲜ ⲪⲘⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲘⲈⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲰⲚϦ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ. ⲍ̅ ϪⲈ ⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲦⲈϮⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲘⲈⲦϪⲀϪⲒ ⲠⲈ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲀϤϬⲚⲈ ϪⲰϤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ. ⲏ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲑ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲪⲰϤ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲓ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲘⲈⲚ ϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲆⲈ ⲞⲨⲰⲚϦ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ϤϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲒⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈϤⲈⲦⲀⲚϦⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲔⲈⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢⲞⲚ ϦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈⲚⲰⲚϦ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚϦ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲘⲞⲨ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲒϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲦⲈⲦⲈⲚϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲰⲚϦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲈⲦⲂⲰⲔ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲞⲚ ⲈⲨϨⲞϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬ ⲒⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲈⲦϢⲎⲢⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀⲂⲂⲀ ⲪⲒⲰⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲒⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲈⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲚϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲚⲈⲘⲀϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚϬⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲘⲈⲨⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀϬⲰⲢⲠ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠϢⲀⲤⲞⲘⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ ⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲄⲀⲢ ⲀϤϬⲚⲈϪⲰϤ ⲚϮⲘⲈⲦⲈⲪⲖⲎ ⲞⲨ ⲚϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲢⲈϤϬⲚⲈϪⲰϤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ϤⲚⲀⲈⲢⲢⲈⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮⲘⲈⲦⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϮⲘⲈⲦⲢⲈⲘϨⲈ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢϤ ϤⲒⲀϨⲞⲘ ⲚⲈⲘⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ϤϮⲚⲀⲔϨⲒ ⲚⲈⲘⲀⲚ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲈϮⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚϤⲒⲀϨⲞⲘ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚϮⲘⲈⲦϢⲎⲢⲒ ⲠⲒⲤⲰϮ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲀⲚⲚⲞϨⲈⲘ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲆⲈ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϢⲀϤⲈⲢϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲒⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲦⲈⲚⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰϤ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲀϤϮⲦⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈⲚⲘⲈⲦϪⲰⲂ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲰⲂϨ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲀⲒϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϢⲈ ⲚⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲤⲈⲘⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚϤⲒⲀϨⲞⲘ ⲚⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲚⲚⲒϨⲎⲦ ϤⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲈ ⲀϤⲤⲈⲘⲒ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲰϢ. ⲕ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲞⲨⲰⲚⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲀϢⲞⲨ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲦϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ. ⲗ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲀϢⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲀϤⲐⲘⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲐⲘⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲀϤϮⲰⲞⲨ ⲚⲰⲞⲨ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞϤ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲒⲤϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦϮ ⲈϪⲰⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢϮ ⲞⲨⲂⲎⲚ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈϤϮⲀⲤⲞ ⲈⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲠⲰⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈϤϮ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲚ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲤⲈⲘⲒ ⲈⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦⲐⲘⲀⲒⲞ ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲦⲤⲈⲘⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲪⲞⲢϪⲦⲈⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲠⲈ ⲒⲈ ⲞⲨⲦⲀⲦϨⲞ ⲒⲈ ⲞⲨⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲒⲈ ⲞⲨϨⲔⲞ ⲒⲈ ⲞⲨⲂⲰϢ ⲒⲈ ⲞⲨⲔⲨⲚⲆⲒⲚⲞⲤ ⲒⲈ ⲞⲨⲤⲎϤⲒ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦⲔ ⲤⲈϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲞⲠⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲠϦⲞⲖϦⲈⲖ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϬⲢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲈⲚ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲰⲚϦ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲦϢⲞⲠ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϪⲞⲘ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲆⲈ ϬⲒⲤⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϢⲰⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲔⲈⲤⲰⲚⲦ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲪⲞⲢϪⲦⲈⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ.