ⲓ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲠϮⲘⲀϮ ⲚⲦⲈⲠⲀϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲦⲰⲂϨ ⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲈⲨⲚⲞϨⲈⲘ ⲃ̅ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲬⲞϨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲈⲘⲒ ⲀⲚ. ⲅ̅ ⲈⲨⲞⲂϢ ⲄⲀⲢ ⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲤⲈⲘⲚⲈ ⲐⲰⲞⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲇ̅ ⲠϪⲰⲔ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲨⲘⲈⲐⲘⲎ ⲒⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ. ⲉ̅ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲤϦⲀⲒ ϪⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϮⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲐⲚⲀⲀⲒⲤ ⲈϤⲈⲰⲚϦ ⲚϦⲎⲦⲤ. ⲋ̅ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲆⲈ ϮⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲠⲈⲢϪⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲈⲔϨⲎ ⲦϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲚⲀϢϢⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲈϤⲒⲚⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ. ⲍ̅ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢϢⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲪⲚⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲈϤⲒⲚⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ. ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈ ϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϤϦⲈⲚⲦ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲢⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲈⲔϨⲎⲦ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ ⲈⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ. ⲑ̅ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲔϢⲀⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲔ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲠⲈⲔϨⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲔⲈⲚⲞϨⲈⲘ. ⲓ̅ ϦⲈⲚ ⲠⲒϨⲎⲦ ⲄⲀⲢ ⲤⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲚⲞϨⲈⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲤϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲈϤϬⲒϢⲒⲠⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲘⲞⲚ ⲪⲰⲢϪ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲠ ⲘⲠⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲠⲀⲒϬⲞⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲰϢ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲞⲨⲂⲎϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈϤⲈⲚⲞϨⲈⲘ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲚ ⲤⲈⲚⲀⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲰⲤ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀⲚⲀϨϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲠⲰⲤ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲒⲰⲒϢ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲰⲤ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀϨⲒⲰⲒϢ ⲀⲨϢⲦⲈⲘⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲈⲤⲈ ⲚⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲚⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲤⲀⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲎⲤⲀⲎⲀⲤ ⲄⲀⲢ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲀϤⲚⲀϨϮ ⲈⲦⲈⲚⲤⲘⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲠϢⲰⲂϢ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲦⲀϤϬⲰⲢⲠ ⲈⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲪⲚⲀϨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲄⲈ ⲀⲠⲞⲨϦⲢⲰⲞⲨ ϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲀⲨⲪⲞϨ ϢⲀ ⲀⲨⲢⲎϪⲤ ⲚϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲤⲖ ⲘⲠⲈϤⲈⲘⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲈϮⲬⲞϨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲀⲦⲔⲀϮ ⲈⲒⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚϪⲰⲚⲦ. ⲕ̅ ⲎⲤⲀⲎⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨϪⲈⲘⲦ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲀⲚ ⲀⲒⲞⲨⲞⲚϨⲦ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲖ ϪⲈ ⲀⲒⲪⲰⲢϢ ⲚⲚⲀϪⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲂⲈ ⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ϤⲈⲢⲀⲚⲦⲒⲖⲈⲄⲒⲚ.