ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ϮϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲎ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲀ ⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲔⲈⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲎⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠϪⲢⲞϪ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲦⲪⲨⲖⲎ ⲘⲂⲈⲚⲒⲀⲘⲒⲚ. ⲃ̅ ⲘⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲀ ⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ⲚⲤⲰϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲞⲨⲰⲚϤ ϢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈ ϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲎⲖⲒⲀⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲤⲈⲘⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲠⲒⲤⲖ. ⲅ̅ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲔⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲚⲈⲔⲘⲀⲚⲈⲢϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲀⲨⲞⲨⲞϪⲠⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲒⲤⲰϪⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲦⲀⲮⲨⲬⲎ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲒⲬⲢⲎⲘⲀⲦⲒⲤⲘⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲀⲒⲤⲰϪⲠ ⲚⲎⲒ ⲚⲌ ⲚϢⲞ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲔⲈⲖϪ ⲔⲈⲖⲒ ⲚϮⲂⲀⲀⲖ. ⲉ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲖⲨⲘⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲀϤϢⲰⲠⲒ. ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲒⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ϤⲚⲀⲈⲢϨⲘⲞⲦ ⲀⲚ ϪⲈ. ⲍ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲖ ⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲈϤϢⲀϢⲚⲒ ⲈⲢⲞϤ ϮⲘⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲆⲈ ⲀⲤϮⲘⲀϮ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ⲀⲨⲐⲰⲘ ⲚϨⲎⲦ. ⲏ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲰⲘⲦ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲂⲀⲖ ⲈϢⲦⲈⲘⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲀϢϪ ⲈϢⲦⲈⲘⲤⲰⲦⲈⲘ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲪⲞⲞⲨ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲆⲀⲨⲒⲆ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲦⲞⲨⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲪⲀϢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲢϪⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϮϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲓ̅ ⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲘⲀⲢⲞⲨⲈⲢⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲈϢⲦⲈⲘⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲦⲞⲨϬⲒⲤⲒ ⲘⲀⲢⲈⲤⲔⲰⲖϪ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ϮϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲎ ⲀⲨⲤⲖⲀϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϨⲈⲒ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲀⲠⲞⲨϪⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲤⲈϮⲬⲞϨ ⲚⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲀϤⲈⲢ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲞⲨϬⲢⲞϨ ⲀϤⲈⲢ ⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲒⲈ ⲀⲨⲎⲢ ⲠⲈ ⲠⲞⲨϪⲰⲔ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲪⲞⲤⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲞⲒ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϮϮⲰⲞⲨ ⲚⲦⲀⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲓ̅ⲇ̅ ϪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϮⲬⲞϨ ⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲠⲞⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲈⲢ ⲞⲨϨⲰⲦⲠ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲒⲈ ⲀϢ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲒⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲰⲚϦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ϮⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲀⲂ ⲒⲈ ϤⲞⲨⲀⲂ ⲞⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲰϢⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ϮⲚⲞⲨⲚⲒ ⲞⲨⲀⲂ ⲒⲈ ⲤⲞⲨⲀⲂ ⲞⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲈϪⲀⲖ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϪⲀⲖ ⲀⲨⲔⲰⲢϪ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲂⲰ ⲚϪⲰⲒⲦ ⲚϢⲀϢⲒ ⲀⲨⲈⲢⲔⲒⲚⲆⲢⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲒⲔⲈⲚⲒ ⲚⲦⲈⲐⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚϮⲂⲰ ⲚϪⲰⲒⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲈⲢϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒϪⲀⲖ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲐⲞⲔ ⲀⲚ ⲈⲦϤⲀⲒ ϦⲀ ϮⲚⲞⲨⲚⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲞⲨⲚⲒ ⲈⲦⲦⲰⲞⲨⲚ ϦⲀⲢⲞⲔ ⲓ̅ⲑ̅ ⲬⲚⲀϪⲞⲤ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲔⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϪⲀⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲔⲨⲚⲆⲢⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲕ̅ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲨⲔⲰⲢϪ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲔⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲔ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲘⲠⲈⲢϬⲒⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲒϨⲞϮ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲀⲤⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲔⲀⲦⲀⲪⲨⲤⲒⲤ ⲚϪⲀⲖ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲚⲚⲈϤϮⲀⲤⲞ ⲈⲢⲞⲔ ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϨⲈⲒ ⲞⲨϢⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲰⲔ ⲞⲨⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲔϢⲀⲚⲞϨⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲤⲈⲚⲀⲔⲞⲢϪⲔ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲀⲨϢⲦⲈⲘⲞϨⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲔⲨⲚⲆⲢⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲀⲨⲔⲞⲢϪⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮⲔⲀⲦⲀⲪⲨⲤⲒⲤ ⲘⲂⲰ ⲚϪⲰⲒⲦ ⲚϢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲔⲨⲚⲆⲢⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲀⲢⲀ ⲦⲈⲔⲪⲨⲤⲒⲤ ⲈϮⲂⲰ ⲚϪⲰⲒⲦ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈⲘ ⲠⲰⲤⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲚⲀⲈⲢⲔⲨⲚⲆⲢⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲞⲨⲪⲨⲤⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲂⲰ ⲚϪⲰⲒⲦ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲈⲠⲀⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲐⲰⲘ ⲚϨⲎⲦ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲘⲈⲢⲞⲤ ϢⲀⲦⲈ ⲠϪⲰⲔ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲒⲈϦⲞⲨⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲒⲤⲖ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲤⲒⲰⲚ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲈϤⲈⲦⲀⲤⲐⲞ ⲚⲚⲒⲘⲈⲦⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲒⲀⲔⲰⲂ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲀⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲒϢⲀⲚⲰⲖⲒ ⲚⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲕ̅ⲏ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲈⲚ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ϨⲀⲚϪⲀϪⲒ ⲚⲈⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲘⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲆⲈ ϨⲀⲚⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲚⲈⲈⲐⲂⲈ ⲚⲞⲨⲒⲞϮ. ⲕ̅ⲑ̅ ϨⲀⲚⲀⲐⲞⲨⲰⲘ ⲚϨⲐⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲚⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲐⲰϨⲈⲘ. ⲗ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀⲒ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲘⲀϢⲐⲀⲘ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲀ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲰⲠϢⲰⲔ ⲚϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲰⲤ ϨⲀⲚⲀⲦϦⲈⲦϦⲰⲦⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϤϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲀⲦϬⲒⲦⲀⲦⲤⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϤⲘⲰⲒⲦ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲈⲠϨⲎⲦ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲤⲞϬⲚⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϮ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲞⲨϢⲈⲂⲒⲰ. ⲗ̅ⲋ̅ ϪⲈ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ.