ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ϮϮϨⲞ ⲆⲈ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲘⲈⲦϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϨⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈϤⲞⲚϦ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲈϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲖⲞⲄⲒⲔⲞⲚ ⲈϤⲢⲀⲚⲀϤ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲤⲬⲎⲘⲀ ϪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲈⲂⲦ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲘⲞⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲂⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲀϮ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲈⲐⲢⲀⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲅ̅ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲎⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲘⲈⲨⲒ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦⲤϢⲈ ⲈⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲘⲈⲨⲒ ⲈϬⲒⲤⲂⲰ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲰϢ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϢⲒ ⲚⲚⲀϨϮ. ⲇ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲞⲨ ⲉ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚⲈⲢⲎ ⲞⲨ. ⲋ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲀⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲨϢⲈⲂⲒⲎⲞⲨⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲒ ⲘⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲀⲚ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲐⲞⲚⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ. ⲍ̅ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ϦⲈⲚϮⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲒⲦⲈ ⲠⲈⲦϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ. ⲏ̅ ⲒⲦⲈ ⲠⲈⲦϮⲚⲞⲘϮ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲐⲀⲦϨⲎⲦ ⲪⲎ ⲈⲦϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀϢⲒ. ⲑ̅ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲪⲎⲦ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲘⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲚ. ⲓ̅ ϦⲈⲚ ϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲬⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲀⲒⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϬⲚⲀⲨ ⲀⲚ ϦⲈⲚϮⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϦⲎⲘ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ϦⲈⲚϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲨⲠⲞⲘⲈⲚⲒⲚ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲎ ⲚⲈϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲚⲒⲬⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲦⲘⲈⲦⲘⲀⲒϢⲈⲘⲘⲞ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ ⲤⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲤⲀϨⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲢⲒⲘⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲀⲚ ⲈⲚⲒⲘⲈⲦϬⲀⲤⲒϨⲎ ⲦⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲐⲈⲂⲒⲎ ⲞⲨⲦ ⲘⲠⲈⲢϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮ ⲚⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲠⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϤⲒ ⲘⲪⲢⲰⲞⲨϢ ⲚϨⲀⲚⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲒⲀⲨⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲈⲢϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲠϢⲒϢ ⲀⲚ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲘⲀ ⲘⲠϪⲰⲚⲦ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚϬⲒⲘⲠϢⲒϢ ⲪⲰⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀϮϢⲈⲂⲒⲰ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲈⲔϪⲀϪⲒ ϨⲔⲞ ⲘⲀⲦⲈⲘⲘⲞϤ ⲀϤϢⲀⲚⲒⲂⲒ ⲘⲀⲦⲤⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲔⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲔⲈⲐⲰⲞⲨϮ ⲚϨⲀⲚϪⲈⲂⲤ ⲚⲬⲢⲰⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲀⲪⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ϬⲢⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϬⲢⲞ ⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.